Вплив політичних, духовних та економічних процесів на тенденції сучасної освітньої політики

  • E. Rudakova Російська митна академія
Ключові слова: освіта, освітня політика, мультикультурне простір освіти, потенціал освіти, глобалізація, якість освіти.

Анотація

Тенденції сучасної освітньої політики, спрямовані на
перетворення освіти в складну спеціалізовану систему,
зазнає на собі вплив політичних, духовних та економічних
процесів, а також його інтеграція та універсалізація привели
до розуміння освіти, як системного чинника перетворення
суспільства з існуючою в ньому загальної, єдиної системою
загальнолюдських цінностей, спрямованого на досягнення
якості освіти, розширення його доступності та масовості,
створення системи безперервної освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аллак Ж. Вклад в будущее: Приоритет образования / Ж. Аллак – М.: Педагогика-Пресс, – 1993. – с. 9.

Андреев Э. М. Новая социальная реальность: основные черты и способы движения / Э. М. Андреев // Социально-политический журнал, – 1994. – № 8, – с. 3–18.

Бердяев Н. А. Новое средневековье: Размышления о судьбе России и Европы. / Н. А. Бердяев – М.: Феникс-ХДС-Пресс, – 1990. – с. 18.

Валицкая А. П. Современные стратегии образования: варианты выбора. / А. П. Валицкая // Педагогика, – 1997. – № 2, – с. 3–8.

Кинелев В. Образование и цивилизация / В. Кинелев // Высшее образование в России, – 1996. – № 3. с. – 4–12.

Лиферов А. П. Основные тенденции интеграционных процессов в мировом образовании. / А. П. Лиферов // Диссертация доктора педагогических наук. Рязанский государственный педагогический университет им. С. А. Есенина, 1997. – с. 85–86.

Ракитов А. И. Будущее России: социально-технологическая модель / А. И. Ракитов // Общественные науки и современность, – 1996. – № 2, – с. 5–11.

Степин B. C. Научное познание и ценности техногенной цивилизации / В. С. Степин // Вопросы философии, – 1989. – № 10, –с. 6.

Устав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ifap.ru/ofdocs/unesco


Переглядів анотації: 18
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2013-07-03