Коаліційні уряди Словаччини: чинники формування та оцінка стабільності

  • M. Lopata Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: коаліційний уряд, мінімально-переможна коаліція, надлишковий уряд, уряд меншості, домінуюча партія, політична партія, індекс урядової стабільності, коаліційні переговори.

Анотація

Надано класифікацію словацьких урядів від 1992 до 2012 рр. і визначено, що переважаючим типом коаліційних урядів є мінімально-переможний уряд. Проаналізовано коаліційні уряди з домінуючою партією і уряди, які носять врівноважений характер. Визначено вплив ідеологічного і прагматичного чинників у формуванні коаліційних урядів Словаччини. Розраховано індекс урядової стабільності коаліційних урядів і визначено, що найбільш стабільними є надлишкові уряди.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ключкович А. Ю. Особливості Розвитку партійної системи Словаччини в контексті суспільно-політичних трансформацій кінця ХХ – початку ХХІ ст. 2009 р. [Електронний ресурс] / А. Ю. Ключкович – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/PSF/2009_11/Klyuchkovych.pdf

Литвин В. С. Урядова стабільність: теоретико-методологічні засади дослідження / В. Литвин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2009. – Вип. 21. – С. 117–121.

Романюк А. C. Типологія урядових кабінетів в країнах Західної Європи: порівняльний аналіз / А. С. Романюк // Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки. – 2007. Вип. 10. – С. 235 – 244.

Романюк А. С. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Західної Європи / А. С. Романюк – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – с. 391.

Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 600 с.

Шведа Ю. Р. Політичні партії: Енциклопедичний словник. - Львів : Астролябія, 2005. – 488с. [Електронний ресурс] / Ю. Р. Шведа – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/Shweda_slovnyk.htm

Crombez Christophe. Minority Governments, Minimal Winning Coalitions and Surplus Majorities in Parliamentary Systems / Сh. Crombez // European Journal of Political Research, – 1996, – 29 (1): 1–29

Palovský T., Postavení Národní Rady Slovenské Republiky v politickém systému Slovenska, «Středoevropské politické studie» – 2003, – Číslo 1, – ročník V, [Electronic resourse] / Т. Palovský – Access mode: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=15

Jednaka W. Gabinety koalicyjne w III RP / W. Jednaka // Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław – 2004. – с. 341

Lidak J., Migalski M., Słowacja / J. Lidak, M. Migalski // Systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Migalski, Sosnowiec – 2005, – s. 37–38;

Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich / Antoszewski – Wrocław, – 2004, – s. 156.

Antoszewski, Partie polityczne Europy Środkowej i Wschodniej / Antoszewski – Poznań-Wrocław – 2005, – s. 157.

Kopeček L., System partyjny Słowacji / L. Kopeček // Partie i systemy partyjne Europy Środkowej, red. A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, J. Sroka, Wrocław – 2003, – s. 204–205.

Balik S., Kopeček L., Slovenské volby 2002 – Překročení Rubikonu?, «Středoevropské politické studie» – 2002, – ročník IV, – Číslo 4, [Electronic resourse] / S. Balik, L. Kopeček – Access mode:

http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=27

Muller-Rommel, F. (2001): Cabinets in post-communist East-Central Europe and the Balkans: Empirical findings and research agenda. In: Blondel, J. / F. Muller-Rommel: Cabinets in Eastern Europe. Basingstoke: Palgrave, – s. 62–67.

Hloušek V., Konfliktní linie v současné české a slovenské politice: mezi stabilitou a změnou. Working Paper č. 10, Brno 2005, [Electronic resourse] / V. Hloušek, L. Kopeček – Access mode http://www.iips.cz/upload/working%20papers/hlousek-kopecek.pdf

Kopeček L., Demokraticka unie Slovenska – vznik, geneze a priciny jej «klinice smrti», «Středoevropské politické studie» – 2000, – ročník II, – Číslo 3 [Electronic resourse] / L. Kopeček – Access mode: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=119

Velsic M., Spolecensko-politicka klima na sklonku Meciarovej a Dzurindowej vlady, «Středoevropské politické studie» – 2002, – Roćnik IV, – Čislo 1, [Electronic resourse] / М. Velsic – Access mode: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=53

Starokova V. Policy making under coalition politics in Slovakia / V. Starokova, Z. Malikova // Slovak Sociological Review. – 2003. – № 3. – S. 195.

Svoboda J., Slovenská vládní koalice: její typová charakteristika, «Středoevropské politické studie» – 2000, – ročník II, – Číslo 2 [Electronic resourse] / J. Svoboda – Access mode: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=127

Tomaszewski J., Czechy i Słowacja / J. Tomaszewski – Warszawa, 2006, – s. 339–340.

Sokół, R. Serej, System polityczny Słowacji, Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin, – 2005, – s. 471.

Bakke, Elisabeth (2010), Central and Southeast European Politics Since 1989 (Cambridge University Press): 80, retrieved 18 November 2011 [Electronic resourse] / E. Bakke – Access mode: http://books.google.de/booksid=oFXdiS25N78C&pg=PA80&dq=slovak+democrat+christian+union+liberal+conservative&hl=de&ei=bZzGTpOrL8_ssgba3_WeBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=slovak%20democrat%20christian%20union%20liberal%20conservative&f=false

Європейська виборча база даних. [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.nsd.uib.no/european_election_database

Партії і вибори у Європі. [[Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.parties-and-elections.eu/slovakia2.html

Ресурсу про вибори [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.electionresources.org/hu/

Конституція Словацької Республіки [[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/slowacja.html

Project on Political Transformation and the Electoral Process in Post-Communist Europe. Slovakia [Electronic resourse] – Access mode: http://www2.essex.ac.uk/elect/database/indexCountry.asp?country=Slovakia


Переглядів анотації: 81
Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2013-07-03