Маркетингова специфіка формування іміджу політичного лідера

  • K. Molchanov Київський національний університет імені Тараса Шевченко
Ключові слова: імідж, політичний імідж, політичний маркетинг.

Анотація

Розглядається поняття політичного іміджу. Визначаються принципи та джерела маркетингових засад формування іміджу політичного лідера. Досліджується сучасний етап розвитку маркетингового підходу до політики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Почепцов Г. Г. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов – К. : 2002. – 574с.

Школяр М. В. Технологічність процесу політичного лідерства: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. політ. наук: спец. 23.00.02 / М. В. Школяр. – Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2005. – 21 с.

Поліщук І. Політичні знання та політичні інтереси громадян у контексті виборчого процесу (вітчизняний та іноземний досвід) / І. Поліщук // Людина і політика. – 2001. – № 4. – С. 87–96;

Токовенко В. Політичне лідерство, політична конкуренція і державне управління в Україні / В. Токовенко // Вісник УАДУ. – 2000. – № 3. – С. 280–285.

Бебик В. Політичний маркетинг / В. Бебик // Політологічні читання. – 2000. – № 2. – С. 198–214.

Кузнєцова С. В. Політичне лідерство: сутність та механізм формування в Україні: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. політ. наук: спец. 23.00.02 / С. В. Кузнєцова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2002. – 19 с.

Соловьев А. И. Политический дискурс. Политический дискурс медиакратий: проблемы информационной эпохи / А. И. Соловьев // Политические исследования. – 2004. – №2. – С. 124–132;

Почепцов Г. Г. Имидж и выборы. Имидж, политика, партия президента / Г. Г. Почепцов – К.: Изд-во АДЕФ – Украина, 1997. – 140с.

Слободянюк Е. Соціологічні дослідження як фундамент виборчої кампанії / Е. Слободянюк // Нова політика. – 2000. – № 3. – С. 55–60.

Егорова-Гантман Е. В. Политическая реклама / Е. В. Егорова-Гантман, К. В. Плешаков, В. Б. Байбакова – М.: Центр политического консультирования «Николо М», 1999. – 240 с.

Кузнецова С. Механізм формування політичного лідерства в Україні / С. Кузнецова // Нова політика. – 2002. – № 2. – С. 60–62.

Политическая энциклопедия [В 2 т.] / ред. Г. Ю. Семигин. – М., 2000. – Т. 1. – С. 427–428.

Бебик В. М. Як стати популярним і перемогти на виборах і утриматись на політичному олімпі / В. М. Бебик – Київ, 1993. – 126 с.

Лисовский С. Ф. Политическая реклама / С. Ф. Лисовский – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. – 256 с.


Переглядів анотації: 47
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2013-07-03