Роль діалогової моделі масової комунікації у формуванні політичної свідомості громадян

  • I. Bojchuk Інститут держави і права імені В. М. Корецького
Ключові слова: політична комунікація, інформаційно-комунікативні технології, засоби масової комунікації, політична інформація, комунікаційні мережі, флешмоб.

Анотація

У статті досліджується діалогова модель масової комунікації як сучасний спосіб професіоналізації політичного дискурсу, розкривається її вплив на формування політичної свідомості громадян.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Білоус І. Політична активність молоді: форми вияву та особливості трансформації [Електронний ресурс] / І. Білоус // Український центр політичного менеджменту – Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=76&c=1834

Богомолов А. Смех протеста. Белорусская оппозиция обещает оживить скучное чтение присяги президента Лукашенко [Електронний ресурс] / А. Богомолов – Режим доступу : http://www.newizv.ru/world/2006-04-07/44101-smeh-protesta.html

Грачев М. Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития: Монография [Електронний ресурс] / М. Н. Грачев – М.: Прометей, 2004. – 328 с. – Режим доступу: http://grachev62.narod.ru/Grachev/n56_04mg.htm

Костенко Н. Досвід контент-аналізу: Моделі та практики: Монографія / Н. Костенко, В. Іванов. – К.: Центр вільної преси, 2003. – 200 с.

Песков Д. Н. Интернет в российской политике: утопия и реальность / Д. Н. Песков // Полис. – 2002. – №1. – С. 31–47.

Політологічний енциклопедичний словник / Упоряд. В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2004. – 736 с.

Ротар Н. Політична участь громадян України в умовах е-демократизації [Електронний ресурс] / Н. Ротар // Політичний менеджмент. – 2006. – № 2 (17). – C. 78–92 – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=56&c=1185

Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология: В 3 ч. / Р.-Ж. Шварценберг. – Ч. 1. – М.: Российская академия управления, 1992. – 180 с.

Carey J. W. A Cultural Approach to Communication / J. W. Carey // Communication as culture: Essays on media and society. – New York: Routledge, 1989. – P.122.

Deutsch K. W. The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control / K. W. Deutsch. – London, Free Press of Glencoe, 1963. – 316 p.

Pye L. Political Communication / L. Pye // The Blackwell Encyclopaedia of Political Institutions. – Oxford – New York, 1987. – 442 p.

Rheingold H. Smart mobs: the next social revolution / H. Rheingold. – Cambridge, MA: Perseus Publishing, 2002. – 266 p.

Sinne K. Communication: Mass Political Behavior / K. Sinne // Political Communication Issues and Strategies for Research: Vol.4 / Ed.: S. H. Chaffee. – Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1975. – 319 p.


Переглядів анотації: 26
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2013-07-03