Типи та причини прояву сепаратизму: теоретичний аспект

  • Y. Ryabinin Маріупольський державний університет
Ключові слова: сепаратизм, націоналізм, національні меншини, геноцид, держава.

Анотація

Стаття присвячена проблемі, яка на сьогоднішній день актуалізується в деяких країнах світу, а саме сепаратизмові.
Автор приводить погляд на цю проблему іноземних вчених, а також дає своє бачення стосовно класифікації цього феномену. Автор наголошує, що існують не лише внутрішні, а й зовнішні чинники, які каталізують розвиток процесів
сепаратизму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Євтюшкін І. В. Націоналізм як інструмент політики і механізм інтеграції / дезінтеграції у розвитку держав (до теорії питання) / І. В. Євтюшкін, В. В. Харабуга // Гілея. – №47 (5). – К. – 2011. – С. 462–473.

Кошмар 21 века. Этнические войны [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://press.try.md/item.php?id=54897)

Політологічний енциклопедичний словник: навч.посібник для студентів вищ.навч.закладів. – К.: Генеза, 1997. – 400 с.

Рамкова конвенція про захист національних меншин [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_055

Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху / Е. Сміт – К.: Ніка-Центр, 2009. – 320 с.

Соин Д. Ю. Этнополитические конфликты: аналитический обзор [Електроний ресурс] / Д. Ю. Соин– Режим доступу:http://www.nationalism.org/library/digest/soin-sj-1998.htm

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С.Хантингтон // М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2007. – 571.

Boyle K., The Primacy of Politics in Separatist Dynamics [Electronic resourse] / K. Boyle, Р. Englebert – Access mode: http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/wgape/papers/10_Englebert.pdf


Переглядів анотації: 184
Завантажень PDF: 130
Опубліковано
2013-07-03