Проблема взаємодії ідеології та політики на рубежі ХХ–ХХІ ст.

  • L. Chetverikova Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: політична ідеологія, політика ідентичності, «тотальні» ідеології, «молекулярні» ідеології, політичний маркетинг, політична реклама, політичний імідж

Анотація

У статті коротко досліджено проблему взаємодії ідеології та політики на рубежі ХХ–ХХІ ст., що розглядається у двох аспектах: по-перше, в аспекті трансформації ідейних конструкцій, що наповнюють нормативно-символічну сферу політики, і, другий аспект, – це проблематизація ролі політичних партій як засобів комунікації між елітою та масами, а також як носіїв певних ідеологій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Белл Д. Конец идеологии / Д. Белл // Новое время. – 1990. – № 27. – С. 40–42.

Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / Ж. Бодріяр. Пер. з фр. В. Ховхун. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 230 с.

Малінова О. Ю. Партийные идеологии в России: атрибут или антураж / О. Ю. Малинова // Полис. – 2001. – № 5. – С. 97–107.

Мартьянов В. С. Постмодерн – реванш «проклятой стороны модерна» / В. С. Мартьянов // Полис. – 2005. – № 2. – С. 147–157.

Сіленко А. Чи є альтернатива державі загального добробуту / А. Сіленко // Нова політика. – 2000. – № 1. – С. 32– 35.

Современные тенденции развития символического пространства политики и концепт идеологии. Материалы дискуссии. // Полис. – 2004. – № 4. – С. 28 – 51.

Соловьев А. И. Политическая идеология: логика исторической эволюции / А. И. Соловьев // Полис. – 2001. – № 2. – С. 5 – 23.

Фукуяма Ф. Конец истории [Электронный ресурс] / Ф. Фукуяма // Вопросы философии. – 1990. – № 3. – Режим доступу: http://alt-future.narod.ru/Future/fuku1.htm

Шварцмантель Д. Идеология и политика / Д. Шварцмантель – Х. : Изд-во Гуманитарный Центр, 2009. – 312 с.


Переглядів анотації: 49
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2013-07-03