Методологічний індивідуалізм Джона Уоткінса і проблеми сучасного історіє писання

  • O. Shvets Університет Марії Кюрі-Склодовської
Ключові слова: методологічний індивідуалізм, методологічний холізм, Джон Уоткінс, філософія історії, методологія історії, нова історія, історія культури.

Анотація

Зроблена спроба аналізу філософсько-методологічної
концепції Джона Уоткінса і оцінка перспектив її
практичного використання в сучасній історичній
науці. Вибудовані паралелі переконливо показують в
актуальності філософсько-методологічний конструкцій
розроблених п’ятдесятирічної давності. Звернення до
концепції методологічної індивідуалізму Джона Уоткінса
і її використання на практиці може стати благодатний
дискусійним полем в сучасному історіє писанні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Репина Л. П. Теоретические новации в современной историографии / Л.П. Репина // Харькiвський iсторiографiчний збiрник. – Випуск 10. – 2010. С. 10-40.

Chmielewski A. Holizm i indywidualizm w naukach społecznych / A. Chmielewski // John W. N. Watkins. Wyjaśnienie historii. Indywidualizm metodologiczny i teoria decyzji w naukach społecznych. –Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.

Iggers G. G. Historiografia XX wieku. Przegląd kierunków badawczych / G. G. Iggers. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Kelley D. R. Granice historii. Badanie przeszłości w XX wiek / D. R. Kelley. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Watkins J. W. N. Wyjaśnienie historii. Indywidualizm metodologiczny i teoria decyzji w naukach społecznych / J. W. N. Watkins. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.

White H. Poetyka pisarstwa historycznego / H. White. – Kraków: Universitas, 2010.

Zdybel J. Filozofia Robina George’a Collingwood / J. Zdybel. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997.


Переглядів анотації: 86
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2013-09-03