Імпресіонізм у мистецтві Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: світоглядно - естетичний аналіз

  • S. Plahta Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: імпресіонізм, мистецтво Галичини, світло, гармонія, настрій у пейзажі, естетика простоти

Анотація

Виокремлені характерні риси імпресіонізму як особливого художнього бачення світу. З’ясовано роль та значення безпосередності сприйняття світу та пластичності художнього мислення у формуванні новітнього мистецтва Галичини к. ХІХ – п. п. ХХ ст. Розкрито особливості втілення імпресіоністичної естетики простоти, колористики та принципу гармонії у творчій еволюції О. Новаківського, О. Куриласа, І. Труша, І. Іванця, І. Северина, Т. Вацика та деяких інших митців Галичини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Труш І. Вистава українських артистів / І. Труш / Артистичний Вістник. − Май, 1905. − Зошит 5.

Іванець І. Людміла Янська / І. Іванець // Українські мистецькі виставки у Львові (1919 - 1939) / авт.- упорядник Р. М. Яців − Л.: Інститут народознавства НАН України, 2011. − 695 с.

Крижанівський А. Осип Курилас / А. Крижанівський − Л.: Західно-український інформаційно-видавничий центр, 2008, − 279 с.

Мисюга Б. Краєвид у малярстві Галичини першої третини XX ст. (традиції та інновації образної мови): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мист- тва: спец. 17.00. 05 «Образотворче мистецтво» [Електронний ресурс] /

Б. В. Мисюга. − Л.: 2008, − 18 с.– Режим доступу: http://www.orgsun.com/avtoreferati-dissertatsii-mistetstvo/1/a307.php

Овсійчук В. Олекса Новаківський / В. Овсійчук. − Л.: Інститут народознавства НАН України, 1998. − 332с.

Свєнціцький І. Модест Сосенко / І. Свєнціцький. − Вид – во укр. молоді Праги, 1927.

Семчишин-Гузнер О. Іван Северин. 1881–1964 / О. Семчишин-Гузнер. – Альбом-каталог. − Л.: Каменяр, 2009. − 105 с.

Семчишин-Гузнер О. І. Вплив творчої особистості на стилістичну специфіку українського мистецтва Галичини останніх років ХІХ – початку ХХ ст. / О. Семчишин-Гузнер // Буття у мистецтві. − Л.: Львівська обл. наук. бібл. ім. В. Стефаника, 2007. − С. 400–408.

Яців Р. Українське образотворче мистецтво, імена , життєписи, твори ХІ - ХХІ ст. / Р. Яців, Я. Кравченко, Н. Козак, І. Голод, О. Михайлюк − Харків: Факт, 2012. −720 с.


Переглядів анотації: 98
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2013-09-03