Концепти метагенетики та расової свідомості як елементи неязичницької ідеології

  • I. Smoulsky Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: неоязичництво, Асатру, рідновірство, расизм, метагенетика, расова свідомість

Анотація

Автор розглядає концепти метагенетики та расової свідомості в неоязичницьких вченнях Asatru Folk Assembly та Родового Вогнища Слов’янської Рідної Віри відповідно. Дані концепти аналізуються на предмет проявів расової чи етнічної нетерпимості, розкривається їх зміст і місце у згаданих вченнях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Відозва VI Віча Православних Вогнищан від 09-10 травня 7517 (2009) року «Про національне питання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://george-bz.livejournal.com/63086.html (дата звернення: 14.05.2013)

Волхв Богумир (Миколаїв Р. Д.) Відичне Православ’я: Наш шлях до Бога. Віровідання / Волхв Богумир. – К.: Духовне видання Родового Вогнища Рідної Православної Віри, 7514 р. в. с. м. (2006 р.) – 243 с.

Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. посіб. / В. М. Литвин, В. І. Гусєв, А. Г. Слюсаренко та ін. – К.: Вища шк., 2002. – 430 с.

Law of the Hall [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.runestone.org/about-the-afa/law-of-the-hall.html (дата

звернення: 14.05.2013)

McNallen S. A. Genetics & Beyond [Електронний ресурс]/

S. A. McNallen. Режим доступу: http://www.runestone.org/aboutasatru/

articles-a-essays/144-genetics-a-beyond-metagenetics-anupdate.

html (дата звернення: 14.05.2013)

McNallen S. A. Metagenetics [Електронний ресурс] / S. A. McNallen. – Режим доступу: http://www.runestone.org/about-asatru/articles-a-essays/143-metagenetics.html (дата звернення: 14.05.2013)

Skallagrimsson W. Racism in Asatru [Електронний ресурс] / W. Skallagrimsson. –. Режим доступу: http://www.uppsalaonline.

com/uppsala/racism.htm (дата звернення: 14.05.2013)

Strmiska M. F. Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives / M. F. Strmiska // Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives [ed. by Michael F. Strmiska]. – Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2005. – P. 1-54.

Strmiska M. F. Asatru: Nordic Paganism in Iceland and America / M. F. Strmiska, B. A. Sigurvinsson // Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives [ed. by Michael F. Strmiska]. – Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2005. – P. 127–181.


Переглядів анотації: 22
Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2013-09-03