Парадигмальні виміри самоорганізації в філософській та науковій думці

  • A. Levchenko Хмельницький національний університет
Ключові слова: синергетика, самоорганізація, хаос, теорія дисипативних систем.

Анотація

Підкреслюється кардинальна відмінність систем неорганічної і органічної природи. Синергетика експериментально і теоретично обгрунтовує найважливіше наукове положення про те, що самоорганізація за наявності певних умов відбувається вже на рівні простих фізичних і хімічних систем. Тим самим вона дає можливість пояснення походження органічної живої природи з неорганічної шляхом самоорганізації. В процесі ускладнення систем відбувається і ускладнення процесів самоорганізації. Таким чином доведено, що соціальні системи відрізняються від усіх інших тим, що в них виступають люди, наділені свідомістю та волею, і тому здатні впливати на суспільні події, що відбуваються. Таким чином, самоорганізація доповнюється тут свідомою організацією, що здійснюється державою та ії органами управління. При цьому такі структури можуть мати не лише незмінний, статичний, але і динамічний характер. Саме такими динамічними є структури соціально-економічних, культурно-історичних і гуманітарних систем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Василькова В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем: Синергетика и теория социальной самоорганизации / В. В. Василькова. – СПб.: Лань, 1999. – 480 с.

Декарт Р. Космогония. Два трактата / Р. Декарт; ред. И. И. Агол. – М. – Л.: ГТТИ, 1934. – 326 с.

Кант И. Всеобщая естественная история и теория неба / И. Кант. Соч. в 6 т. – М., 1963. – Т.1. – С. 115–262.

Кант И. Критика способности суждения / И. Кант. Т. 11: Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. – 2-е изд., стер. – СПб.: Наука, 2006. – 512 с.

Князева E. H. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем: монография / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. – М.: Наука, 1994. – 236 c.

Лаплас П. С. Изложение системы мира / П. С. Лаплас – Л., 1982. – С. 325–326.

Новая философская энциклопедия: в 4-х т. – М.: Мысль, 2001 - .Т.3: Н-С. - 694 с.

Платон Держава: общественно-политическая литература / Платон ; пер. з давньогр. Д. Коваль. – Друге видання. – К.: Основи, 2005. – 355 с.

Рузавин Г. И. Концепции современного естествознания: курс лекций / Г. И. Рузавин. – М.: Проект, 2002. – 333 с.

Синергетике 30 лет. Интервью с профессором Г. Хакеном // Вопросы философии. – 2000. – №3. – С. 59.

Смит А. Теория нравственных чувств / Смит А. – М.: Республика, 1997. – С. 165.

Синергетика: Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах: пер.с англ. / Г. Хакен; Под ред.Ю. Л. Климонтовича. – М.: Мир, 1985. – С. 12.

The Correspondence of Isaac Newton, 1961, Cambridge, Vol. 3. – P.234.

Krohn W, Kuppers G, Nowotny H. Selforganization. Portrait of a Scientific Revolution-Dordrecht, 1990, P. l.


Переглядів анотації: 22
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2013-09-03