Соціально-філософський аналіз поняття «самореалізація»

  • V. Logvynenko Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Ключові слова: самореалізація, суспільство, особистість, індивід, соціальне, індивідуальне.

Анотація

Висвітлено етапи дослідження проблеми становлення особистості. Розглянуто суперечність індивідуального та соціального як центральну суперечність особистості. Простежено взаємозв’язок самореалізації з духовною культурою
суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Конституція України. – К., 1996. – 64 с.

Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / Л. Губерський, В. Андрущенко, М. Михальченко – К.: Знання України, 2002 – 580 с.

Муляр В. І. Проблема становлення особистості в системі «індивід – суспільство» (філософсько-культурологічний аналіз): [Монографія] / В. І. Муляр. – Житомир, 2005. – 320 с.

Нестеренко Г. О. Cинергетичний вимір самореалізації особистості в умовах трансформації суспільства : автореф. дис... канд. філософ. наук: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Г. О. Нестеренко. – 2003. – 22 с.

Скотна Н. Особа в розколотій цивілізації: освіта, світогляд, дії: [Монографія] / Н. Скотна. – Львів, 2005. – 384 с.

Слюсар В. М. Духовна культура суспільства як чинник самореалізації особистості / В. М. Слюсар // Вісник Житомирського державного університету. Філософські науки. – Випуск 47. – С. 8–11.

Юхименко Н. Ф. Гуманістичні параметри самореалізації особистості: потреби, інтереси, цінності : автореф. дис... канд. філософ. наук: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Н. Ф. Юхименко. – 2003. – 22 с.

Борисова Н. Развитие функции самореализации личности [Електронний ресурс] / Н. Борисова. – Режим доступу: borytko.nm.ru/papers/subject5_1/borisova.htm

Дилигенский Г. В защиту человеческой индивидуальности / Г. Дилигенский // Вопросы философии. – 1990. – №3. – С. 39–45.

Идинов И. А. Самореализация личности в непроизводственной сфере общества (онтологический и гносеологический анализ) / И. А. Идинов. – Фрунзе, 1990. – 206 с.

Исаев А. К. Самореализация личности как проблема социальной философии: автореф. дис. канд. филос.наук: спец. 09.00.05 / А. К.Исаев. – М., 1993. 20 с.

Кленова Н. В. Всестороннее развитие и самореализация личности / Н. В. Кленова // Социально-культурные предпосылки самореализации личности в социалистическом обществе. – М., 1983. – С. 69–88.

Коган Л. М. Цель и смысл жизни человека / Л. М. Коган. – М.: Мысль, 1984. – 252 с.

Цырева Л. А. Самореализация личности как предмет философского исследования: автореф. дис… канд. философ, наук: спец. 09.00.05 / Л. А. Цырева. – М., 1992. – 26 с.

Чевтаева, И. Г. Самореализация личности в развитии знания: автореф. дис… канд. филос. наук: спец. 22.00.04 / Г. К. Чевтаева. – Свердловск, 1989. – 20 с.

Южакова Н. В. Ценностные основания самореализации личности: социально-философский анализ: автореф. дис… канд. философ. наук: спец. 09.00.11 / Н. В. Южакова. – Архангельск, 2006. – 22 с.


Переглядів анотації: 75
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2013-09-03