Антропологічна природа символізму та феномен духовності у творчості о. П. Флоренського

  • A. Osipov Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Ключові слова: духовність, духовна практика, символ, слово, тілесність, енергія.

Анотація

Формою конституювання духовності є духовна
практика, в ході якої здійснюється взаємозв’язок між
тілесністю, символом та трансформацією психіки. Символ
є втіленням єдності тілесної і духовної природи людини й
коріниться у діяльності її організму, всіх органів відчуття.
Енергія, що модулюється тонким тілесно-психічним
устроєм, сформованим у процесі духовної практики, є
інструментом гармонійної взаємодії людини та універсуму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Газарова Е. Э. Психология телесности // Елена Эдуардовна Газарова. – М. : Институт общегуманитарных исследований, 2002. – 192 с.

Гомілко О. Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі // Ольга Євгенівна Гомілко. – К. : Наук.думка, 2001. – 340 с.

Мерло-Понті М. Феноменологія сприйяття // Моріс Мерло-Понті ; [пер. з фр. О. Йосипенко, С. Йосипенко]. – К. : Укр. Центр дух. культури, 2001. – 552 с.

Осипов А. О. Онтологія духовності : монографія у 2-х кн. // Анатолій Олександрович Осипов. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. – Кн.1 – 240 с.

Павел Флоренский У водоразделов мысли : cочинения в 4-х томах // Священник Павел Флоренский. – М. : «Мысль», 1999. – Том3 (1). – 622 с.

Павел Флоренский Столп и утверждение истины : cочинения в 4-х томах // Священник Павел Флоренский.. – М. : «Правда», 1990. – Том 1, (1). – 489 с.

Хоружий С. С. К феноменологии аскезы //Сергей Сергеевич Хоружий. – М. : Изд-во гуманитарной лит-ры, 1998. – 352 с.

Юнг К. Г. Mysterium Coniunctionis // Карл-Густав Юнг ; [пер. с англ, лат. О. О. Чистяков]. – М. : «Рефл-бук» ; К. : «Ваклер», 1997. – 688 с. – (Серия «Актуальная психология»).


Переглядів анотації: 67
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2013-12-03