Телекомунікаційні мережі і трансформація соціальної реальності

  • R. Korchagin Томський політехнічний університет
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, телекомунікаційні мережі, громадянське суспільство, блог, Інтернет.

Анотація

Розглянуто як змінюється соціальна структура
суспільства під впливом інформаційно - комунікаційних
технологій. Сучасне суспільство зараховується до
«третьої хвилі» розвитку цивілізації відповідно до змін
технологічного способу виробництва. До числа відмінних
властивостей сучасного суспільства відноситься гро-
мадянське суспільство яке, використовуючи засоби
телекомунікації, створює мережеві спільноти, які стають
основною формою його діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, обще-

ство и культура / пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана.

– М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. / Э. Тоффлер. –

М. : ACT, 2002. – 557 с.

Facebook-leads-an-effort-to-lower-barriers-to-internetaccess

by Vindu Goel, published: August 20, 2013 [Электрон-

ный ресурс] // http://www.nytimes.com/2013/08/21/technology/

facebook-leads-an-effort-to-lower-barriers-to-internet-access.

html?hp&_r=0 (дата обращения: 06.09.2013)

Голицына А. Социальные сети проверили на активность

[Электронный ресурс] / А. Гольцына // Ведомости 11.07.2013,

(3384). – Режим доступа : http://www.vedomosti.ru/

newspaper/article/488291/socialnye-seti-proverili-na-aktivnost

(дата обращения: 06.09.2013)

Линдквист М. Не просто Сеть [Электронный ресурс]

/ М. Лигдквист. – Режим доступа : http://www.hbr-russia.ru/

blogs/22/876 (дата обращения: 06.09.2013)


Переглядів анотації: 39
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2013-12-03