Особливості тлумачення В.Г. Короленком категорій «щастя», «мораль», «добро» та «зло»

  • Y. Blokha Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Ключові слова: щастя, добро, зло, мораль, моральна свідомість.

Анотація

Розглянуто особливості тлумачення українським мислителем, гуманістом та правозахисником кінця ХІХ – початку ХХ ст. Володимиром Галактіоновичем Короленком провідних категорій етики та моральної свідомості у його публіцистичній, художній та епістолярній спадщині

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Короленко [Електронний ресурс] // Литературная энциклопедия : в 11 т. / [под ред. В. М. Фриче, А. В. Луначарского]. – М. : Изд-во Коммунистической академии, Советская энциклопедия, Художественная литература. 1929–1939. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/2424/Короленко

Петропавловская Н. Д. «В нас входят другие, и мы входим в других…» : О морал.-этич. позиции В. Г. Короленко / Н. Д. Петропавловская. – М. : Знание, 1988. – 64 с.

Ямчук П. М. Українська християнсько-гуманістична філософія як форма опору теорії та практиці радикального постпросвітництва / П. М. Ямчук // Філософські обрії. Науково-теоретичний журнал Ін-ту філософії імені Г. С. Сковороди HAH України та Полтавського нац. педагог. ун-ту імені В. Г. Короленка. – Вип. 26. – К. ; Полтава, 2011. – С.127–149.

Ямчук П. М. «Щоденник» Володимира Короленка й універсальна гуманітарна проблема осмислення філософсько- буттєвих реалій доби радикального постпросвітництва / П. М. Ямчук // Філософські обрії. Науково-теоретичний журнал Інс-ту філософії імені Г. С. Сковороди HAH України та Полтавського нац. педагог. ун-ту імені В. Г. Короленка. – Вип. 25. – К. ; Полтава, 2011. – С.22–42.

Коровіна Р. Наукові підходи до вивчення освітньо- філософських ідей у спадщині В. Г. Короленка / Р. Коровіна // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [за заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. – Слов’янськ : СДПУ, 2011. – Вип. LV. – Ч. ІІІ. – С.188–195.

Короленко В. Г. В дурном обществе / Владимир Галактионович Короленко. – М. : Гослитиздат, 1935. – 90 с.

Короленко В. Г. Собрание починений : в 10–и т. / Владимир Галактионович Короленко – М. : Гослитиздат, 1953–1956. – Т. 1 : Повести и рассказы. – 1953. – 496 с.

Короленко В. Г. Собрание починений : в 10–и т. [Електронний ресурс] / Владимир Галактионович Короленко – М. : Гослитиздат, 1953–1956. – Т.10 : Письма. 1879–1921. – 1956. – 717 с. – Режим доступу : http://az.lib.ru/k/korolenko_w_g/text_0890.shtml

Короленко В. Г. Собрание починений : в 10–и т. / Владимир Галактионович Короленко – М. : Гослитиздат, 1953–1956. – Т. 5 : История моего современника. – Кн. 1 – 1954. – 395 с.

Короленко В. Г. Парадокс / Владимир Галактионович Короленко // Собрание починений : в 10 т. – Том 2: Повести и рассказы. – М. : Гослитиздат, 1954. – С. 86–95.

Короленко В. Г. Письма к П. С. Ивановской / Владимир Галактионович Короленко. – М. : Издательство политкаторжан, 1930. – 273 с.

Короленко В. Г. Не страшное / Владимир Галактионович Короленко. – М. : Гослитиздат, 1955. – 62 с.

Короленко В. Г. Віра батьків / Володимир Галактіонович Короленко; [пер. з рос. Семенко Василів]. – Полтава : Електрична друкарня Я. Е. Брауде, 1919. – 21 с.

Етика та естетика : Навчальний посібник / [В. Л. Петрушенко, І. М. Сурмай, Г. Ф. Карвацька, Л. І. Мaзур, Ю. Г. Шадських; за ред. В. Л. Петрушенка]. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. – 180 с.

Короленко В. Г. Сказание о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне Иегуды / Владимир Галактионович Короленко // Собрание сочинений. – Т. 2. : Повести и рассказы. – М. : Государственное издательство художественной литературы, 1954. – С. 216–224.


Переглядів анотації: 68
Завантажень PDF: 153
Опубліковано
2013-12-03