Багатошаровість контексту естетичного об’єкта у естетичній теорії

  • O. Mukha Інститут філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: горизонтальний контекст, внутрішній контекст, вертикальний контекст, зовнішній контекст, естетична ситуація, багатошаровість, естетичний аналіз, структурний підхід.

Анотація

Досліджується питання контексту: як внутрішнього, властивого художньому творові, так і зовнішнього, як складової естетичної ситуації, у якій відбувається зустріч суб’єкта із художнім предметом. Стверджується багатошаровість вказаних контекстів та важливість їх урахування у естетичній діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гартман Н. Эстетика / Н. Гартман. – М., 1958. – Переизд.: Киев: «Ника-Центр», 2004. — 640 с.

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. / М. Мерло-Понти ; пер. с фр. под ред И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина. – СПб : «Ювента» «Наука», 1999. – 605 с.

Флюссер В. О проецировании. / В. Флюссер ; пер. с нем. М.А. Степанова. // Хора. Журнал современной зарубежной философии и философской компаративистики, 2009. – № 3/4. (9/10). – С. 65–76.

Berleant A. The Aesthetic Field: A Phenomenology of Aesthetic Experience / A. Berleant. – Springfield, IL: C.C. Thomas, 1970. – 196 р.

Berleant A. Re-thinking Aesthetics, Rogue Essays on Aesthetics and the Arts / A. Berleant. – Ashgate Pub Ltd, 2004. – 185 p.

Flusser V. Kommunikologie / V. Flusser. – Frankfurt : Fischer Taschenbuch Verlag, 1996. – 355 p.

Heidegger M. Źródło dzieła sztuki, przeł. Janusz Mizera / M. Heidegger // Drogi lasu. – Warszawa : Fundacja Aletheia, 1997. – S. 7–62.

Ingarden R. O budowie obrazu / R. Ingarden // Studia z estetyki. –Warszawa, 1966. – Т. ІІ. – Wyd. ІІ. – S. 7–115.

Ingarden R. O dziele architektury / R. Ingarden // Studia z estetyki. – Warszawa, 1966. – Т. ІІ. – Wyd. ІІ. – S. 119– 166.

Ingarden R. O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii, przeł. M. Turowicz / R. Ingarden. – Warszawa : PWN, 1960. – 466 s.

Ingarden R. Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości / R. Ingarden // Studia z estetyki.– Kraków : PWM, 1973. – Т. ІІ. – Wyd. ІІ. – S. 169– 307.

Stróżewski W. Estetyka fenomenologiczna / W. Stróżewski // Estetyki filozoficzne XX wieku. Pod red. K. Wilkoszewskiej. – Kraków, 2000. – S. 9–30.


Переглядів анотації: 78
Завантажень PDF: 58
Опубліковано
2013-12-03