Соціально-філософські підходи до реалізаціїї фахової компетентності в системі вищої освіти

  • V. Mudrak Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: інформація, компетентність, система.

Анотація

Сучасні підходи до розвитку співвідношення «особистість-інформація» в глобальному інформаційно-пізнавальному просторі розгортаються в системі інформаційного забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти. Це
передбачає напрацювання новітніх соціально-філософських тенденцій у контексті «людина-технологія-вища освіта-фахова компетентність».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации / Р. Ф. Абдеев. – М. : Владос, 1994. – 336 с.

Андрущенко В. П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід соціально-філософського аналізу / В. П. Андрущенко. – К. : ТОВ «Атлант ЮМС», 2006. – 498 с.

Белл. Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования / Даниел Белл ; пер. с англ. Иноземцев В.Л. – М. : Наука, 1989. – 345 с.

Гусинский Э. Н. Введение в философию образования : уч. пособие / Э. Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинова. – М. : Логос,

– 234 с.

Забродська Л. М. Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект / Л. М. Забродська. – Х. : Видавнича група «Основа», 2003. – 240 с.

Інтеграція вищої освіти України в європейську систему : зб. наук. праць // Матеріали Міжнародної науково-методологічної конференції «Інтеграція вищої освіти України в європейську систему», Дніпропетровськ, 05 травня 2001 р. / ред. Н. Є. Бойцун ; Міжнародний фонд «Відродження». – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2001. – 108 с.

Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура / М. Кастельс. – М. : Интер-Пресс, 2000. – 345 с.

Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління : навч.посібник / С. П. Кулицький. – К. : МАУП, 2002. – 224 с.

Навроцький О. І. Вища школа України в умовах трансформації суспільства / О. І. Навроцький. – Х. : Основа, 2000. – 240 с.

Урсул А. Д. Модель ноосферно-опережающего образования ІІІ-го тысячелетия / А. Д. Урсул // Сб. тезисов и материалов ІІІ-го Международного симпозиума «Открытое общество и устойчивое развитие». – Зеленоград, 2001. – Т. VII. – 456 с.

Фініков Т. В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна / Т. В. Фініков // Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Інститут економіки та права «КРОК». – К. : Таксол, 2002. – 176 с.

Яблонський В. А. Вища освіта України на рубежі тисячоліть: проблеми глобалізації та інтернаціоналізації / В. А. Яблонський. – К., 1998. – 278 с.


Переглядів анотації: 44
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2013-12-03