«Освіта в Русі»: методологічний потенціал концепції складності

  • S. Ganaba Національний педагогічний університет імені В. П. Драгоманова, м. Київ
Ключові слова: освіта, методологія, складність, потенціал, модернізація, особистість.

Анотація

Розглянуто можливості методологічного потенціалу концепції складності щодо модернізації освіти, яка б враховувала мінливість та складність як суспільства, так і світу людини. Освіта як суспільна інституція перебуває у русі, у стані постійної зміни та реформування. Наголошується, що одним із орієнтирів сучасної освіти є акцентуація на вільному розвитку особистості, створенні умов для її творчої самореалізації. В основі навчального процесу знаходиться розуміння знання як відкритого та незавершеного, тобто такого, що перебуває у процесі становлення. Приріст такого знання відбувається не послідовно, а хаотично.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бескова И. А. Природа и образы телесности / И. А. Бескова, Е. Н. Князева, Д. А. Бескова. – М. : Прогресс- Традиция, 2011. – 456с.

Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук / Г.В.Ф. Гегель. – М. : Мысль, 1977. – Т.3. – 471с.

Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / С. И. Гессен ; отв. pед и сост. П. В. Алексеев. – М. : «Школа- Пресс», 1995. – 448с.

Гуменюк А. М. модернізація вищої педагогічної освіти у контексті нелінійного підходу / А. М. Гуменюк // Освіта як важлива соціокультурна детермінанта становлення особистості: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 19 листопада 2010р.). – Хмельницька обласна рада, Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмелькицький: ХГПА, 2010. – С. 80–85.

Добронравова И. С. Сложность как процесс / И. С. Добронравова // Синергетическая парадигма. «Синергетика инновационной сложности». – М. : Прогресс-Традиция, 2011.

– С. 149–157.

Кизима В. В. Метафизика тотальности: преодоление тупика в понимание сложного / В. В. Кизима // Синергетическая парадигма. «Синергетика инновационной сложности». – М. : Прогресс-Традиция, 2011. – С. 181–190.

Князева Е. Н. Синергетика на волне эпистемологического конструктивизма / Е. Н. Князева // Самоорганизация и синергетика : матер. конф. – М., 2006. – С. 315–337.

Кочубей Н. В. Мировоззренческий и методологический смысл понятия «нелинейность» / Н. В. Кочубей // Практична філософія. – 2005. – №2.– С. 60–64.

Кочубей Н. В. Синергетические концепты и нелинейные контексты: монография / Н. В. Кочубей. – Сумы : Университетская книга, 2009. – 236с.

Лобок А. М. Узлы культуры и педагогики [Електронный ресурс] / А. М. Лобок. – Режим доступа : http: // setilab.ru/modules/conference/ view. Article. Php/2

Основы открытого образования / [А. А.Андреев, С. Л. Каплан, Г. А. Краснова, С. А. Лобачев, К. Ю. Лупанов, А. А. Поляков, А. А. Скамницкий, В. И. Солдаткин] ; отв. ред. В. И. Солдаткин. – Российский госуд. институт открытого образования. – М. : НИИЦ РАО, 2002. – Т. 1. – 676с.

Пригожин И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс ; [пер. с англ. Ю. А. Данилова, общ. ред. и посл. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтович, Ю. В. Сачкова). – М. : Прогресс, 1986. – 432с.

Розин В. М. Можем ли мы проектировать себя сами? / В. М. Розин // Философские науки. – 2009. – №12. – С. 8–26.


Переглядів анотації: 62
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2013-12-03