Свобода як можливість для самовизначення свідомості

  • I. Savytska Національний Університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: свобода, звільнення свідомості, свобода вибору, свобода дії, свобода волі, ідентифікація, відповідальність.

Анотація

Досліджено феномен свободи як найсуттєвіше визначення людини, умови її унікального буття. Проаналізовано свідомість у філософсько-антропологічних, екзистенційних вимірах свободи людського буття, в якій формуються ідеї
культурного самовизначення особистості. Зазначено, що екзистенціально-антропологічний аналіз проблеми звільнення свідомості повинен стати теоретико-методологічною основою, цілісним підґрунтям для побудови смислобуттєвої парадигми соціокультурного розвитку особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Библия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: //www. bible. com.ua

Делез Ж. Симулякр и античная философия / Ж. Делез // Логика смысла. – М., 1995. – С. 333–337.

Ильин И. А. Путь духовного обновления / И. А. Ильин // Путь к очевидности. – М. : Республика, 1993. – С. 175.

Марина Х. А. Поверженный разум. Теория и практика глупости / Х. А. Марина. – М. : CORPUS, 2010. – С. 256.

Людина в цивілізації ХХІ століття: проблема свободи / [В. Г. Табачевський, М. О. Булатов, Т. В. Лютий, Г. І. Шалашенко та ін.]. –К. : Наук. думка, 2005. – 272 с.

Knierim T. Mind аnd Tsonstsiousnes [Electronic resource] / Thomas Knierim. – Mode of access : http://www.thebigview.tsom/download/mind.pdf

Meixner U. Physicalism, Dualism, and Intellectual Honesty [Electronic resource] / U. Meixner. – Mode of access : http:// www.newdualism.org/review/vol1/DR1-1-U.Meixner.htm


Переглядів анотації: 65
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2013-12-03