Неолібералізм в контексті соціально-філософського осмислення (на прикладі фрайбурзької, англійської, паризької шкіл та лібертаріанства)

  • O. Petinova ПНПУ імені К.Д.Ушинського
Ключові слова: неолібералізм, праця, свобода, соціальна справедливість, ринок, господарство, конкуренція, особистість, суспільство, індивідуалізм, держава, громадянин.

Анотація

Статтю присвячено соціально-філософському осмисленню неолібералізму як течії філософії ХХ–ХХІ століття на прикладі інтерпретації основних ідей фрайбурзької, англійської, паризької шкіл та лібертаріанства. Приділено увагу філософсько-економічним, філософсько-політичним аспектам неолібералізму та розглянуто окреслену проблематику через категорії «держава», «свобода», «соціальна справедливість», «особистість», «громадянин», «соціальний порядок»
тощо. Відзначено, що в умовах ринкових перетворень та глобалізаційних процесів в Україні неолібералістичні принципи займають провідні позиції в організації суспільного життя. Приділено увагу аксіологічній, онтологічній, філософсько-економічній, соціально-філософській, філософсько-історичній проблематиці неолібералізму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алле М. Экономика как наука [Текст] / Морис Алле ; пер. с фр. И. А. Егорова. – М. : Наука для общества, РГГУ, 1995. – 168 с.

Бульбенюк С. С. Неоліберальні моделі модернізації у суспільствах перехідного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пол. наук [Електронний ресурс] / Світлана Степанівна Бульбенюк. – К., 2004. – Режим доступу : http://disser.com.ua/contents/17596.html, 5.08.14. – Назва з екрану.

Бьюкенен Дж. Границы свободы. Между анархией и Левиафаном [Текст] / Дж. Бьюкенен ; перевод с англ. под ред. Р. М. Нуреева). – М. : Таурус Альфа, 1997.

Маліцький Б. А. Теорія і практика неолібералізму в українських реаліях [Текст] / Б.А. Маліцький // Наука та наукознавство. – 2007. – № 3. – С.3–27.

Макаренко І. О. Механізм впливу ендогенних і екзогенних факторів на фінансову стійкість ринку похідних фінансових інструментів [Текст] / І.О. Макаренко // Вісник Запорізького нац-го ун-ту. – 2011. – №3(11). – С. 228 – 238.

Мюллер-Армак А. Принципы социального рыночного хозяйства / Альфред Мюллер-Армак // Социальное рыночное хозяйство. Теория и практика экономического порядка в России и Германии. – СПб. : Экономическая школа, 1999. – 368 с.

Machlup F. The Problem of Verification in Economics [Text] / F. Machlup //Southern Economic Journal. – 1955. – Vol. 22.– №1. – P. 5 –7.

Нозик Р. Анархия, государство и утопия [Текст] / Роберт Нозик ; пер. с англ. Б. Пинскера ; под. ред. А. В. Куряева. — М. : ИРИСЭН, 2008. — 423 с.

Ойкен В. Основные принципы экономической политики : монография / В. Ойкен. – М. : Прогресс, 1995. – 496 с.

Ойкен В. Основы национальной экономии [Текст] / В. Ойкен. – М. : Прогресс, 1996. – 364 с

Ротбард М. К новой свободе: Либертарианский манифест [Текст] / М. Ротбард ; пер. с англ. Б. Пинскера. – М. : Новое издательство, 2009. – 396 с.

Рэнд А. Апология капитализма [Текст] / Айн Рэнд ; предисловие А. Эткинда. – М. : Новое литературное обозрение, 2003. – 360 с.

Рэнд А. Концепция эгоизма [Текст] / Айн Рэнд. – СПб. : Ассоциация бизнесменов Санкт-Петербурга, 1995. – 128 с. – (Памятники здравой мысли)

Rand А. The Virtue of Selfishness: A New Concept of Egoism [Text] / Ayn Rand . – New American Library, 1964. – 151 с.

Robbins L. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science [Text] / L. Robbins. – London, 1935. – P. 148.

Швайка М. А. Економічні атрибути незалежності України [Текст] / М. А. Швайка. – К. : Вид-во Київського міжнар. ун-ту, 2011. – 88 с.


Переглядів анотації: 103
Завантажень PDF: 83
Опубліковано
2013-12-03
Як цитувати