Пенітенціарні ідеї в философсько-правових системах Платона та Аристотеля

  • L. Dubchak Інститут кримінально-виконавчої служби, м. Київ
Ключові слова: пенітенціарна філософія, злочин, покарання, природа злочину, попередження, правосудна та неправосудна поведінки, види злочинів, карна інституція.

Анотація

Аналізовано пенітенціарні ідеї давньогрецьких філософів Платона, Аристотеля. Звернено увагу на те, що вже в часи Античності формуються досить зрілі ідеї в галузі пенітенціарної філософії, коли досліджується проблема причин злочину, попередження злочинів; класифікації злочинів;, мети покарання; форм покарання; міри відповідальності; організації карної інституції тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аристотель Нікомахова етика. / пер. з давньогр. В.В. Ставнюк– К. : Аквілон-Плюс, 2002. – 480 с.

Аристотель Політика. / пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. – К. : Основи, 2000. – 239 с.

Платон Апологія Сократа. [Електронний ресурс] / Платон. – Режим доступу : http://lib.misto.kiev.ua/POEEAST/PLATO/platon_apologiya_sokrata.txt

Платон Законы [Електронний ресурс] / Платон. – М. : «Мысль», 1999. – Режим доступу : http://www.lib.ru/POEEAST/PLATO/zakony.txt

Фрагменты ранних греческих философов [Електронний ресурс] / под ред. А.В. Лебедев. – М. : Наука, 1989. – Режим доступу : http://philosophy.ru/library/antiq/atomizm/dem.html


Переглядів анотації: 88
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2013-12-03