Реверсивний вектор транзиту в контексті соціополітичних поділів

  • S. Vonsovych Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: політичний транзит, соціально-політичний поділ, реверсивний вектор транзиту, транзитивні політичні си- стеми

Анотація

В контексті політичного транзиту проаналізовано сутність поняття «соціально-політичний поділ суспільства». Виокремлено різноманітні підходи до специфіки соціально-політичного поділу в пострадянських політичних системах. Простежено вплив поділів на реверсивний напрям транзиту в Україні. Визначено індикатори, які засвідчують сформованість соціально-політичного поділ в умовах транзитивності та розглянуто основні різновиди й прояви соціально-політичних поділів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Липсет С. Структуры размежеваний, партийные системы и предпочтения изберателей. Предварительные замечания / С. Липсет, С. Роккан // Политическая наука. – 2004. – №4. – С. 204 – 234

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка / С. Хантингтон // Новая постиндустриальная волна на Западе: антология / под ред. В. Л. Иноземцева. – М., 1999. – С. 528-556.

Herbut R. Podzia y sociopolityczne // Studia z Teorii Polityki. / pod redakcj A. W. Jaboskiego, L. Sobkowiaka. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1996. – Tom I. – № 1841. – P. 107–113

Донова Е. В. Социально-политические размежевания и их трансляция в политическую систему стран Центральной и Восточной Европы / Е. В. Донова // Политическая наука. – 2004. – № 4. – С. 101–125.

Шевченко Ю. Д. Поведение избирателей в России: основные подходы / Ю. Д. Шевченко // Политическая наука. – 2000. – №3. – С. 111–130.

Лоунс К. Размежевания, партии и избиратели / К. Лоунс //Политическая наука. – 2004. – № 4. – С. 51–55.

Сейле Д.-Л. Применимы ли размежевания Роккана к Центральной Европе? (Реферат) / Д.-Л. Сейле // Политическая наука. – 2004. – № 4. – С. 56–63.

Мелешкина Е. Ю. Концепция социально-политических размежеваний: проблема универсальности / Е. Ю. Мелешкина // Политическая наука. – 2004. – №4. – С. 11–29.

Шульга М. Цивілізаційна рубіжність України у дзеркалі російської науки [Електронний ресурс] / М. Шульга // Політичний менеджмент. – 2008. – № 2(29). – Режим доступа : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.ph

Рёммеле А. Структура размежеваний и партийные системы в Восточной и Центральной Европе / А. Рёммеле // Политическая наука. – 2004. – № 4. – С. 30 – 45.

Elias N. The Civilizing Process. The History of Manners (Vol.1) and State Formation and Civilization (Vol. 2) [Електронний ресурс]. – Oxford, 1993. – Режим доступа :http://www.kremlin.ru/text/appears/2006/05/105546.shtml

Tilly C. War Making and State Making as Organized Crime / C.Tilly // Bringing the State Back in. Cambridge / Evans P., et al.(eds). – 1986. – P.170 –185

Шпаченко М. Україна – країна офіційно дозволеного катування [Електронний ресурс] / М. Шпаченко. – Режим доступа : http://gazeta.dt.ua/internal/ukrayina-krayina-oficiynodozvolenogo-katuvannya-_.html


Переглядів анотації: 57
Завантажень PDF: 102
Опубліковано
2012-12-03