Економічна площина форму- вання азербайджансько-українського партнерства

  • T. Adigyezalov Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка
Ключові слова: економіка, енергоносії, Каспійсько-Чорноморський регіон, партнерство, товарообіг.

Анотація

Розкрито економічні підстави налагодження азербайджансько-українських міждержавних партнерських зв’язків; з’ясовано, що компліментарний характер економічних інтересів офіційних Баку й Києва робить Азербайджан надзви-
чайно вигідним і привабливим партнером України на Південному Кавказі. Окремо наголошено, що всебічний розвиток комплексного азербайджансько-українського партнерства дозволяє, принаймні частково, вирішити одну з найгостріших проблем української зовнішньої (та й внутрішньої) політики – залежності від імпорту російських енергоносіїв.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Йоргин Д. Эволюция гонки за нефтью / Д. Йоргин, Т. Гюстафсон // За рубежом. – 1997, 6 марта.

Нафтовий бум на Каспії // Політика і час. – 2001. – № 12.

– С. 18–19.

Теперман В. А. Азербайджан: достижения и противоречия

современного этапа экономического развития / В.А. Теперман //

Проблемы постсоветских стран. – М., 2001. – Вып. 2. – С. 12–

Пропозиції по забезпеченню альтернативних джерел постачання енергоносіїв. – Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО). – ф. Р-2 (Кабінет Міністрів України. Листування з органами країн СНД про розвиток і роботу газової і нафтової промисловості України). – оп. 15. – спр. 4748.

Договір про основи міждержавних відносин України та

Азербайджанської Республіки (19 листопада 1991 р.). – ЦДАГО. – ф. Р-2. – оп. 15. – спр. 2762.

Архив Посольства Азербайджанской Республики в Украине. – д. Е № 00005. – С. 22–24.

Бондаренко В. Посол Талят Алієв: «Головне – захотіти працювати спільно» / В. Бондаренко // Дзеркало тижня. – 2001. – № 45 (369), 17–23 листопада.

Тарасюк: Україна зацікавлена в розробці нафтових родовищ в Азербайджані [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://podrobno.com.ua/power/introl2005/05/19/213080.html.

Листування Президента України з державами Співдружності Незалежних Держав. – ЦДАГО. – ф. З-2. – оп. 15. – спр. 4749.

Визит правительственной делегации Украины в Баку //

Бакинский рабочий. – 1997. – № 75 (22998). – С. 2.

Речь президента Азербайджанской Республики Г. Алиева

на торжественной церемонии в Супсе, посвященной открытию

нефтепровода Баку – Супса, 17 апреля 1999 г. // Бакинский рабочий. – 1999, 20 апреля.

Речь Президента Азербайджанской Республики на международной конференции в Ялте «Балто-Черноморское сотрудничество: к интегрированной Европе ХХІ века без разделительных линий» // Бакинский рабочий. – 1999. – № 175 (23601).

– С. 7.

Азербайджан – Украина: дружба, стратегическое партнерство, тесное сотрудничество. Официальный визит Президента Украины Леонида Кучмы в Азербайджан. Совместная пресс-конференция Президентов Азербайджана и Украины // Бакинский рабочий. – 2000, 18 марта. – № 52 (23729). – С. 3–4.

Шевченко В. Анализ структуры взаимного товарооборота стран – членов ГУАМ и пути углубления торгово-экономических отношений / В. Шевченко // Проблеми та перспективи розвитку економічного співробітництва в рамках ГУАМ: матер. «круглого столу» (Київ, 14 червня 2007 р.). – К. : НІПМБ, 2007. – С. 15–18.

Основні пріоритети діяльності Міністерства закордонних

справ України у 2008 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mfa.gov.ua/mfa/en/publication/content/17463.htm.

Джангужин Р. ГУАМ и Транскаспийский газотранспортный коридор: политика или экономика? [Електронний ресурс] / Рустем Джангужин. – Режим доступу : http://economics.unian.net/ukr/detail/45246.

Шелест Г. Стан і перспективи співробітництва державчленів ГУАМ у сфері економіки та енергетики [Електронний ресурс] / Ганна Шелест. – Режим доступу : http://nomos.com.ua/content/view/232/86/

Земляний М. Г. Проблеми транзиту та постачання нафти в Україну [Електронний ресурс] / М.Г. Земляний, Т.В. Ряузова. – Режим доступу : http://www.db.niss.gov.ua/docs/energy/OilTranzUa.pdf.

Спільне українсько-азербайджанське комюніке від 28.07.1995 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://jurconsult.net.ua/zakony/zakon_show.php?zakon_id=7&dbname=laws_uk_1995.

Расширение всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и Украиной служит интересам наших стран и народов. Президент Азербайджана Гейдар Алиев принял украинскую делегацию // Бакинский рабочий. – 2002, 30 августа. – № 166 (24345). – С. 1.

Дані Держкомстату України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrexport.gov.ua/ukr/tovaroobig_za_kab_stat/aze/5958.html.

Торговельно-економічне співробітництво (2008 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ukrexport.gov.ua/ukr/tovaroobig_za_kab_stat/aze/5958.html.


Переглядів анотації: 70
Завантажень PDF: 49
Опубліковано
2013-12-03