Політична міфологія як канал формування європейської ідентичності в Україні

  • O. Onopko Донецький національний університет
Ключові слова: політичний міф, європейська ідентичність, державна політика міфотворчості

Анотація

Окреслено сутність застосування політичної міфології для координування процесу політичної самоідентифікації індивідів. Проаналізовано основні рівні державної політики міфотворчості стосовно європейської інтеграції та ЄС.
Розкрито сутність протиріч в українській політичній міфології, що перешкоджають ідентифікації українців себе як європейців. Нагалошено на ситуативності і неавтентичності природи вітчизняної державної політики міфотворчості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баровська А.В. Міфи щодо європейської інтеграції: критичний аналіз та концепт-аналіз як методи дослідження феномену / Баровська Анастасія Валеріївна // Стратегічні пріоритети, 2012. – № 3 (24). – С. 165–172

Головатий М. Політична міфологія / М. Головатий– К. : МАУП, 2006. – 144 с.

Драгунский Д. Пять уровней идентичности [Електронний ресурс] / Драгунский Дмитрий. – Режим доступу : http://www.archipelag.ru/geoculture/new_ident/interpretatio/

level/?version=forprint

Леонтьев К. Н. Византизм и славянство. / К.Н. Леонтьев – М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2010. – 468 с.

Марк М. Герой и бунтарь: создание брендов с помощью архетипов / М. Марк, К. Пирсон. – СПб. : Питер, 2005. – 336 с.

Фонд «Демократичні ініціативи ім. І. Кучеріва». Ставлення громадськості до європейської інтеграції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dif.org.ua/ua/

polls/2013-year/mlfgblfbllgmkl.htm

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Хантингтон С. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603 с.

Шайгородський Ю. Політика: взаємодія реальності й міфу / Ю. Шайгородський. – К. : Знання України, 2009. – 400 с.

Элиаде М. Аспекты мифа / М. Элиаде – М. : «Инвест - ППП», СТ «ППП», 2011. – 240 с.

Яценюк евро. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.youtube.com/watch?v=s7UVEjfODr0

Research & Branding Group. Украина Восток – Запад: единство в многообразии [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rb.com.ua/rus/projects/omnibus/5072/


Переглядів анотації: 67
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2013-12-03