«Порядок денний єс »: до проблеми визначення змісту поняття

  • A. Shchelokova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: теорія встановлення «порядку денного», європейська інтеграція, «порядок денний ЄС», панєвропейські медіа, ЗМІ країн-членів ЄС, європейська публічна сфера.

Анотація

Аналізується теорія встановлення «порядку денного» в контексті розгляду існуючих інтерпретацій поняття «порядок денний ЄС»; визначаються перспективи застосування цього поняття при вивченні такого аспекту розвитку
європейського інтеграційного процесу, як проблема співвідношення наддержавної та національних складових.

Посилання

Дьякова Е.Г. Проблема конструирования реальности в процессах массовой коммуникации: гипотеза «agendasetting» [Електронний ресурс] / Е.Г. Дьякова, А.Д. Трахтенберг. – Режим доступу : http://www.ifp.uran.ru/files/publ/eshegodnik/1999/10.pdf

Казаков А. А. Взаимодействие информационной и политической «повесток дня»: к постановке проблемы [Електронний ресурс] / А.А. Казаков // Известия Саратовского ун-та. – 2011. – Т. 11. ; Сер. Социология. Политология. – Вып. 3. – С. 70–73. – Режим доступу : http://www.sgu.ru/files/izvestia/full/2011._tom_11.3.16.pdf

Канченко А. В. Вплив засобів масової інформації на прийняття політичних рішень / А.В. Канченко // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 4 (13). – С. 40–45.

Федорів Т. Теоретико-методологічні засади взаємодії органів державної влади і ЗМІ у формуванні порядку денного / Т. Федорів // Ефективність державного управління: зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 25 – С. 95–101.

Adam S. Bringing the Mass Media in. The Contribution of the Mass Media for Understanding Citizens’ Atitudes towards the European Union [Електронний ресурс] / S. Adam // KFG Working Paper Series. – September 2009. – № 4. – 23 p. – Режим доступу :

http://userpage.fu-berlin.de/kfgeu/kfgwp/wpseries/WorkingPaperKFG_4.pdf

Princen S. Agenda-setting in the European Union: a theoretical exploration and agenda for research [Електронний ресурс] / S. Princen // Journal of European Public Policy. – 2007. – Volume 14, Issue 1. – p. 21 – 38. – Режим доступу: http://studium.unict.it/dokeos/2012/courses/1001593C1/

document/AgendaSetting_Princen.pdf

Опубліковано
2013-12-03