Польський досвід повернення колишньої власності релігійним організаціям

  • L. Vladychenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: колишня релігійна власність, реституція, регуляційні (майнові) комісії.

Анотація

Розглянуто одне з актуальних питань державно-релігійного комплексу – повернення колишньої власності церквам і релігійним організаціям Польщі. Проаналізовано нормативно-правову базу яка регулює реституційний процес в Польщі, а також акцентовано увагу на законотворчій роботі Сейму щодо підготовки відповідних законопроектів.
З’ясовано, що процес реституції колишньої власності релігійних організацій в Польщі розпочато після 1989 року в контексті повернення колишньої власності Католицькій церкві в Польщі. Згодом даний процес розпочато по відношенню до колишньої власності некатолицьких церков і релігійних організацій. Нині цей процес практично завершено. Безпосередньо в Польщі реституційний процес колишньої релігійної власності проводиться по відношенню до католицьких, православних, протестантських, іудейських та мусульманських громад.
З’ясовано, що реституційний процес в контексті церков і релігійних організацій в Польщі безпосередньо проводять регуляційні (майнові) комісії. Таких комісій в Польщі після 1989 р. нараховувалося п’ять, а саме: Комісія у справах майна Католицької церкви в ПР; Міжцерковна регуляційна комісія в ПР; Регуляційна комісія у справах Польської автокефальної православної церкви; Регуляційна комісія у справах Євангельсько-аугсбурзької церкви в ПР; Регуляційна комісія у справах іудейських об’єднань в ПР. Нині діють останні чотири.
Описано юридичні підстави виникнення, організаційна структура та діяльність вищезазначених регуляційних комісій. Зокрема, увагу акцентовано на описі процедури розгляду регуляційних заявок щодо повернення колишньої
церковної власності. З’ясовано: які об’єкти колишньої релігійної власності підлягають розгляду у реституційному процесі; терміни впродовж яких приймаються заявки до регуляційних комісій та терміни впродовж яких розглядаються справи. Надано детальну інформацію щодо кількості внесених заявок у кожну з вищезазначених майнових комісій, а також статистичні дані відносно результатів розгляду даних заявок від релігійних організацій.
Також описано безпосереднє проведення реституційного механізму кожною із вищезазначених майнових комісій.
Виявлено проблемні моменти, які виникали під час проведення процесу повернення колишньої власності релігійних організацій та описано механізм їх розв’язання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Borecki P. Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP

i Konferencji Episkopatu Polski oraz inne Kolegialne formy

relacji między państwem a związkami wyznaniowymi w zarysie

/ P. Borecki, C. Janik // Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu

Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski w

archiwaliach z lat 1989-2010. – Warszawa : Wydawnictwo

Sejmowe, 2011. – S. 9–32.

Działalność Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin

Wyznaniowych Żydowskich funkcjonującej na podstawe

ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin

wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Stan na

dzień 31 lipca 2012 r. [Електронний ресурс]. – Режим доступу

: propertyrestitution.pl/download/files/restytucja_mienia/komisja_

ds_gmin_wyznaniowych_zydowskich_raport_07_2012.pdf.pdf

Komissja Regulacyjna do spraw Kościoła-Augsburskiego.

Warszawa 2012-07-26 [Електронний ресурс]. – Режим доступу

: propertyrestitution.pl/download/files/restytucja_mienia/komisja_

ds_kosciola_ewangelicko-augsburskiego_raport_07_2012.pdf.pdf

Nieruchomości kościołów i innych związków

wyznaniowych [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://

propertyrestitution.pl/Restytucja,mienia,po,roku,1989,regulacje,p

rawne,11.html

Notatka dotycząca pracy Komisji Regulacyjnej do Spraw

Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (stan 30

czerwca 2012 r.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://propertyrestitution.pl/Restytucja,w,pytaniach,i,odpowiedzia

ch,Q,A,15.html

Notatka dotycząca pracy Międzykościelnej Komisji

regulacyjnej. Stan na dzień 10 sierpnia 2012 r. [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : propertyrestitution.pl/download/

files/restytucja_mienia/miedzykoscielna_komisja_regulacyjna_

raport_08_2012.pdf.pdf

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia

stycznia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków

i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na

podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków

wyznaniowych w roku 2013 [Електронний ресурс]. – Режим до-

ступу : http://www.prawo.egospodarka.pl/akty-prawne/dziennikustaw/

/000/18

Sprawozdanie z działalności komisji Majątkowej w latach

-2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://

www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=

&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbip.msw.

gov.pl%2Fdownload.php%3Fs%3D4%26id%3D8388&ei=NNlS

UtzZAeKD4ATh24GQDQ&usg=AFQjCNGQ-0AQZybFOnbf7p

MNqimgVHHyhg&bvm=bv.53537100,d.bGE

Walencik D. Rewindykacja nieruchomości Kościoła

katolickiego w postępowaniu przed Komisją majątkową / D.

Walencik. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. – 279 s


Переглядів анотації: 99
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2013-12-03