Політика формування міжетнічної толерантності в українському суспільстві

  • M. Ielnikova Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, м. Київ
Ключові слова: міжетнічна толерантність, консолідація українського суспільства, етнонаціональна політика української держави.

Анотація

Аналізується стан і проблеми формування міжетнічної толерантності українського суспільства та намічаються шляхи оптимізації етнонаціональної політики української держави.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ожеван М. А. Міжетнічна толерантність у контексті проблем інформаційно-психологічної безпеки України [Електронний

ресурс] / М.А. Ожевян. – Режим доступу : http://www.niisp.org.ua/

defa~169.php

Круглашов А. М. Довідник міжетнічної толерантності.

[Електронний ресурс] / А.М. Круглашов. – Режим доступу : http://

rieirs.org/wp-content/uploads/2011/07/Tolerance1.pdf

Декларація принципів толерантності // Чинне міжнародне

право. – К., 1997. – Т.2. – 354 с.

Тищенко Ю. А. Генезис феномену толерантності:

від філософської категорії до політичного чинника у сфері

міжетнічних відносин / Ю.А. Тищенко // Стратегічні пріоритети.

– 2007. – №4(5). – С. 62–69

Данилова Е. Н. Нестабильная социальная идентичность как

норма современных обществ / Е.Н. Данилова, В.А. Ядов // Социологические исследования. – 2004. – № 10. – С. 27–30.

Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний

моніторинг / за ред. В.М. Ворони, М.О. Шульги. – К. : IС НАНУ,

– 636 с.

Оцінка стану толерантності українського суспільства:

ризики і можливості для формування національної єдності.

Аналітична записка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.niss.gov.ua/articles/500/

Рахманин В. С. Демократия: конфликтность и толерантность / В.С. Рахманин. – Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2002. – 456 с.


Переглядів анотації: 87
Завантажень PDF: 66
Опубліковано
2013-12-03