Проблеми глобального громадянського суспільства в розрізі комунікативної та мережевої парадигм

  • K. Grechko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: громадянське суспільство, комунікативно-мережева парадигма, глобалізація, Інтернет, інформаційне середовище, глобальне суспільство.

Анотація

Присвячено пошуку підходу, здатного відповісти на найбільш гострі виклики сучасності, а також надати найбільш повну оцінку проблемам громадянського суспільства, зокрема, на глобальному рівні. В якості такого підходу пропонується комунікативно-мережева парадигма, яка дозволяє знайти найбільш адекватні рішення даних проблем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Global Civil Society 2001 / eds. M. Kaldor, H. Anheier,

M. Glasius // Centre for Civil Society and Centre for the

Globalization. – Global Civil Society. – Oxford, 2003. – Р.31–44

Kumar C. Transnational Networks and Campaign for

Democracy / ed. A. Florini. – NY. : Cambridge University Press,

– 344 p.

Martinelli A. Global Modernization. Rethinking the Project

of Modernity / A. Martinelli. – London : Sage. 2005. – 371р.

Risse T. The Socialization of Human Rights Norms into

Domestic Practices: Introduction / Th. Risse, K. Sikkink // The

Power of Human Rights: International Norms and Domestic

Changes. – Cambridge, 1999. – 449 р.

Robertson R. Globalization. Social Theory and Global

Culture / R. Robertson. – London : Sage. 1992. – 109 р.

Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность /

Ю. Хабермас. – М. : Наука, 1992. – 176 с.

Хабермас Ю. Структурні перетворення у сфері

відкритости: дослідження категорії громадянське суспільство

[Текст] / Ю. Хабермас. – Львів : Літопис, 2000. – 318 с.


Переглядів анотації: 60
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2013-12-02