Співробітництво України з країнами Центральної Азії в сфері культури: особливості та перспективи

  • N. Mykytchuk Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: Україна, Центральна Азія, культура, національно-культурні центри, діаспора, співробітництво, угоди, перспективи

Анотація

Досліджуються напрямки та перспективи співпраці України з країнами Центральної Азії в культурній сфері.
Аналізується оптимальність підходів в етнонаціональному контексті в Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані. Розглядається міждержавна нормативно-правова база у сфері культури, наявність та
діяльність української діаспори, національно-культурних центрів. Відзначаються іміджеві програми України шляхом матеріальної підтримки осередків українства в цих країнах. Зазначаються значні перспективи розвитку відносин в області туристичних обмінів. Визначається загальна роль співробітництва у сфері культури у міждержавних відносинах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми та перспективи. Аналітичні оцінки [Текст] / за ред. В.О. Шведа. – К. : НІСД, 2008. – 222 с.

Джангужин, Р. Вектори співпраці України з державами Центральної Азії [Текст] / Р. Джангужин // Персонал. – 2009. – № 2. – С. 4–13.

Дуднік, О. Українсько-узбецькі стосунки. Історія і сучасність [Текст] / О. Дуднік // Український історичний збірник. – 2010. – Вип. 13. – С. 17–22

Казиханов Є. Казахстан – Україна: століттями закріплена дружба [Електронний ресурс] / Є. Казиханов. – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/232995

Клюев пригласил туркменских студентов в украинские вузы [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://news.liga.net/news/N1109508.html

Мхитарян, Н. Л. Формування нового зовнішньополітичного курсу Туркменістану та перспективи розвитку відносин з Україною [Текст] / Н. Л. Мхитарян // Трибуна. – 2010. – № 1-2. – С. 32–35.

Партнерство для устойчивых результатов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org.kg/ru/component/resource/article/233-What%20UN%20does/5-joint-programmes

Шухрат С. Таджикистан и Украина: 20 лет отношений доверия и взаимопонимания [Электронный ресурс] / С. Шухрат. – Режим доступа : http://umma.org.ua/ru/persons/Tadzhikistan_i_Ukraina_20_let_otnosheniy_doveriya_i_vzaimoponimaniya/206

Українсько-Казахстанські відносини [Електронний ресурс] // УКРIНФОРМ. – 2002. – Режим доступу : http://news2.ukrinform.com.ua:8101/States/Kazakh/vidnos.html

Центральна Азія: геостратегічний аналіз та перспективні можливості для України: монографія / [Б. О. Парахонський, Ю. В. Павленко, А.3. Гончарук та ін.] ; за ред. Б. О. Парахонського. [Текст] – К., 2001. – 543 с.

Республіканська газета українців Казахстану [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrgazeta.kz/index.html.


Переглядів анотації: 1081
Завантажень PDF: 161
Опубліковано
2013-12-03