Онтологічні засади культури в контексті трансцендентального коституювання буття.

  • O. Andreeva Перший Тамбовський філіал ФГБОУ ВПО «Російська академія народного господарства і державної служби при Президентові Російської Федерації»
Ключові слова: онтологія, рефлективне втілення, трансцендентальне (іманентне) конституювання буття, культурологічна роль мови, системний підхід, традиційна культура, семіотика, семантика, мова, культурологічний (лінгвокультурний) текст.

Анотація

Автором обґрунтовуються та аналізуються
онтологічні засади культури в процесі
рефлективного втілення платформи
трансцендентального (іманентного)
конституювання буття, що являють
собою не тільки оволодіння нормативно-
прагматичною стороною мови, елементами
семантико-структурного та кореляційного
аналізів, але й опанування базового аналізу
семіотичних складових текстової структури
як форми іманентного втілення буття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Васильев С. А. Синтез смысла при создании и понимании текста / С. А. Васильев. – К. : Наук. думка, 1988 – 237 с.

Ильин В. В. Философия : учебник в 2 т. / В. В. Ильин. – Ростов н/Д : «Феникс», 2006. – Т. 1. – 832 с.

Thick S. M. To concept of function of culture language / S. M. Thick // Slavic studies. – 1994. – № 5. – P. 91 – 97.


Переглядів анотації: 30
Завантажень PDF: 341 Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2014-06-03