Меланхолія як контроль над емоціями

  • I. Matsyshina Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: комунікація, меланхолія, рефлексія, сенситивність, емоції.

Анотація

Аналіз емоційного на рівні меланхолії
дозволяє відстежити механізм контролю
над суб’єктом. Актуалізація або ігнорування
меланхолії за допомогою ЗМІ задає кордони
суб’єктивної рефлексивності на подію. Втрата
кодування ситуації та здатності самостійно
її оцінювати призводить до витіснення
емоцій зі сфери особистісного. Звідси видиме
(на рівні візуального прояву переживань)
піддається контролю влади.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Батлер Д. Психика власти: теории субъекции / Джудит Батлер. Пер. 3авена Баблояна . – Харьков: ХЦГИ; СПб. : Алетейя. – 2002. – 168 с. – (Серия «Гендерные исследования»).

Ковалев А. Книга Ирвинга Гофмана «Представление себя другим в повседневной жизни» и социологическая традиция // Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. и вступ. статья А. Д. Ковалева. – М. : Канон-Пресс-Ц, Кучково поле. – 2000.

Меланхолия [Электронный ресурс] // Лаканалия. – 2012. – № 12. – Режим доступа: http://lacan.ru/dl/12/lcn012_melancholy.pdf

Пайн Джозеф Б., Гилмор Джеймс Х. Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каждый бизнес – сцена. М. : Издательство «Вильямс», 2005.

Рикёр П. Память, история, забвение / Поль Рикёр / Пер. с франц. — М. : Издательство гуманитарной литературы, 2004. – (Французская философия XX века). – 728 с.

Сувалко А. С. Эмоциональный капитализм: коммерциализация чувств [Текст]: препринт WP20/2013/05 / А. С. Сувалко; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – 48 с.

Фрейд З. Печаль и меланхолия [Электронный ресурс] // Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. Очерк истории психоанализа: Сборник. – СПб. : Алетейя, 1998. – С. 211-231. – Режим доступа: http://www.e-reading.co.uk/bookreader.php/60729/Freiid_-_Pechal%27_i_melanholiya.html

Южакова Е. В. «Меланхолия I» Альбрехта Дюрера: история интерпретаций / Е. В. Южакова // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. — 2010. — № 4 (82). — С. 206-217.

Юханнисон К. История меланхолии. О страхе, скуке и печали в прежние времена и теперь / Карин Юханнисон; пер. со швед. И. Матыциной. – М. : Новое литературное обозрение, 2011. – 320 с.


Переглядів анотації: 65
Завантажень PDF: 108 Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2014-06-03