Софіологія Сергія Кримського на тлі української філософії етнокультури

  • V. Lychkovakh Чернігівський національний технологічний університет
Ключові слова: Софія, софійність, софіологія, філософія етнокультури, архетип, екзистенціал, сигнатура, Сергій Кримський.

Анотація

Автор здійснює реконструкцію вчення С. Кримського про Софію і софійність, надаючи йому цілісного і систематизованого характеру сучасної софіології. Підкреслюється зв’язок останньої з філософією етнокультури, з універсаліями, архетипами, сигнатурами української етноментальності, світовідношення, мистецтва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Кримський С. Б. Під сигнатурою Софії // Філос. і соціол. думка. – 1995. – № 5-6. – С. 237-238.

Кримський С. Б. Дім.Поле.Храм // Синтези. – 1994. – № 1.

Кримський С. Про софійність, правду, смисли людського буття: Зб. наук.-публ. і філос. статей / Сергій Кримський. – К. : ІФНАНУ, 2010. – 462 с.

Личковах В. А. Сигнатура Богородиці в духовній культурі як «покрова» національної єдності України // В. А. Личковах. Філософія

етнокультури: Теоретико-методологічні та естетичні аспекти історії української культури. – К. : Вид. ПАРАПАН, 2011. – С. 48-56.

Кримський Сергій. Під сигнатурою Софії / Сергій Кримський. – К.: ВД «КМА», 2008. – 387 с.

Личковах В. А. Sacrum як ідея святовідношення в українській філософії мистецтва //В.А.Личковах. Філософія етнокультури: Теоретико-методологічні та естетичні аспекти історії української культури. – К. : ПАРАПАН, 2011. – С. 71-93.

Личковах В., Пономаревська О. Сигнатура Богородиці в декоративних елементах української народної ікони // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 4.

Софійські читання: вип.V. Матеріали 5-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Духовний потенціал та історичний контекст християнського мистецтва» (Київ, 28-29 травня 2009 р.) – К. : ТОВ «Видавництво «Горобець». – 2010. – 500 с.


Переглядів анотації: 270
Завантажень PDF: 115 Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2014-06-03