Легітимація влади в Республіці Косово: здобутки та перспективи

  • I. Miklashchuk Інститут всесвітньої історії НАН України
Ключові слова: Республіка Косово, легітимність влади, державний суверенітет.

Анотація

Автором висвітлено особливості легітимації державної влади Республіки Косово у процесі становлення суверенітету молодої держави. Акцентовано увагу на міжнародному визнанні незалежності Республіки Косово, в контексті суперечності принципів територіальної цілісності держави та права націй на самовизначення.

Посилання

Албанский фактор в развитии кризиса на территории бывшей Югославии. Документы. В 3-х т. Т. 1 (1878-1997) // Отв. ред. д-р ист. наук Е.Ю. Гуськова. – М. – 2006. – 511 с.

Бобицький Н. Косово – висновки для України : Міжнародно-правовий аспект / Назар Бобрицький // Дзеркало тижня. – 2008. – № 7 (686).– 23 лют. – С. 3.

Бредіхін А. Проблема краю Косово і Метохії як передумова формування нових принципів міжнародних відносин / А. Бредіхін // Політичний менеджмент. – 2009. – № 6. – С. 143-148.

Каменецький М. Косово від Маркса до Буша / М. Каменецький // Зовнішні зносини. – 2008. – № 8. – С. 14.

Коваль О. Косово: незалежність із відстрочкою / Олексій Коваль // Дзеркало тижня. – 2007. – № 48. –15 груд. – С. 5.

Рєзнєва М. Незалежність Косово та проблема визнання. / М. Рєзнєва // Вісник Львівського університету. Серія Юридичні науки. – 2011. – Вип. 54. – С. 153-158.

Ржевська В. Міжнародна безпека: цілі і засоби / Валентина Ржевська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – Вип. 53. – С. 107–111.

Международный суд ООН: провозглашение независимости Косово правомерно. [Електронний ресурс]. – Режим доступу - http://www.rian.ru/world/20100722/257402916.html.

Процес визнання незалежності Косово відслідковується на спеціальному сайті „Косово дякує тобі”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:- // http://www.kosovothanksyou.com.

Резолюція 1244 (1999) СБ від 10 червня 1999 року (Прийнята Радою Безпеки на 4011 Засіданні) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un. org/russian/ documen/scresol/ res1999/res1244.htm

Текст Договору Рамбуйє [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/russian/documen/kosovo/99-648.pdf

Текст “Конституційних рамок тимчасового самоуправління в Косово” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unmikonline.org/constframework.htm

Текст доповіді Спеціального посланника Генерального секретаря ООН по визначенню майбутнього статусу Косово [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unosek.org/docref/report-russian.pdf

Borba za Kosovo se nastavlja. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://www.kuririnfo.rs/vesti/jeremic-borba-za-kosovo-se-nastavlja-43005.php

Constitution of the Republic of Kosovo. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kosovoconstitution.info/repository/docs/Constitution.of.the.Republic.of.Kosovo.pdf

Ustav Republike Srbije. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sllistbeograd.rs/documents/ustav_republike_srbije_lat.pdf

Опубліковано
2012-03-03