Модель спільного співіснування цивілізацій: компаративний підхід до практики Сходу і Заходу.

  • R. Aslanova Бакинський державний Університет
Ключові слова: мультикультуралізм, глобалізація, Схід- Захід, Азербайджан, моделеь міжкультурного діалогу.

Анотація

Аналізовано проблему мультикультуралізму. З точки
зору порівняльного підходу досліджено модель і практики
спільного співіснування-мультикультуралізму цивілізацій
Сходу і Заходу. Підкреслюється що, феномен кінця XX
століття – глобалізація – намагається нівелювати національні
та культурні особливості, створюючи загальне простір.
Однак культурне різноманіття є важливою складовою
стабільності суспільного розвитку, і якщо не враховувати
цей факт, то це загрожує непередбаченими наслідками.
Водночас йдеться, що термін мультикультуралізм останнім
часом вже став частиною геокультури, за допомогою якого
робиться політика – як внутрішня, так і зовнішня.
Автор доходить висновку, що історичний і сучасний
розвиток Азербайджану наочно демонструє, що у
мультикультуралізму є приклад для вивчення і наслідування.
Ті, хто виступають проти мультикультуралізму, повинні
ширше проаналізувати досвід як Сходу, так і і Заходу.
Повинна бути вивчена практика країн, що володіють
позитивним досвідом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алиев И. Президент Азербайджана Речь на Бакинском

международном гуманитарном Форуме [Электронный ресурс]

/ И. Алиев. – Режим доступа : www.bakuforum.org/ – Загл. с

экрана

Бенхабиб С. Притязания культуры: Равенство и

разнообразие в глобальную эру [Текст] / С. Бенхабиб ; пер: с

англ. ; под ред. В. И. Иноземцева. – М. : Логос, 2003. – 350 с.

Глобализация и мультикультурализм [Текст] / под ред.

Н.С. Кирабаева. – М. : Изд-во РУДН, 2005. – 332 с.

Малахов В.С. Культурный плюрализм versus

мультикультурализм [Текст] / В.С. Малахов // Логос. 2000. – №

/6 . – С. 4–8.

Тишков В.А. Теория и практика многокультурности

[Текст] / В.А. Тишков // Мультикультурализм и трансформация

постсоветских обществ / под ред. В. С. Малахова, В. А. Тишкова.

– М. 2002.

Kymlicka, W. Multicultural. Citizenship. A Liberal Theory of

Minority Rights [Text] / W. Kymlicka. – Oxford : Oxford University

Press, 1995. – 280 p.

National Agenda for a Multicultural Australia: What is

multiculturalism? Электронный ресурс. [Electronic resource]. –

Mode of access : http://www.immi:gov.au/media/ publications/ multicultural/agenda/agenda89/toc.htm. – Title from the screen.


Переглядів анотації: 90
Завантажень PDF: 64 Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2014-10-03