Колиба нової духовності або «Бермудський трикутник»?

  • A. Сhaplygin Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • E. Suk Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Ключові слова: релігія, філософія, наука, діалог, суспільна свідомість, духовність

Анотація

Розглянуто взаємовідносини між релігією, філософією та
наукою в сучасних умовах. Розкрито можливості діалогу між
філософією і богослов’ям у технологізованому суспільстві.
Показано, що діалог можливий за умови збереження взаємної
толерантності і терпимості. Позначено сфери суспільного
життя, в яких можливий такий діалог. В якості пріоритетного
представлено морально-виховний аспект співпраці
представників різних конфесій і філософської громадськості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Проблемы формирования духовности личности в

педагогической теории и практике [Текст]. – М., 2001. – 213с.

Бердяев Н. Экзистенциальная диалектика божественного

и человеческого [Текст] / Н. Бердяев. – М. : Издат дом АСТ,

– 202 с.

Ильин И. О Духовности инстинкта [Электронный ресурс]

/ И. Ильин. – Режим доступа : http://rumagic.com/ru_zar/sci_

philosophy/ilin/a/j – Загл. с экрана.

Мень А. О Духовности. Лекция в ФИАН СССР 8 февраля

г. Фонд Александра Меня [Электронный ресурс] / А.

Мень.. – Режим доступа : http://portall.zp.ua/video/aleksandrmen-

o-dukhovnosti/id-3LUZi3IT7vZ.html – Загл. с экрана.

Гобозов И.А. История и мораль [Текст] / И.А. Гобозов

// Философия и общество : науч.-теор. журнал. – М. : изд-во

Учитель, 2010. – № 1(57). – 215 с.

Бабкова М. В. Философская мысль и религиозный

опыт (обзор научной конференции) [Текст] / М.В. Бабкова,

Т.Г. Скороходова // Вопросы философии. – 2013. – №7. – С. 163–

Чаплыгин А. К. Человек и творчество [Текст] /

А.К. Чаплыгин. – Х. : ХНАДУ, 2011. – 604 с.

Фейнберг Е. Л. Наука, искусство и религия [Текст] /

Е.Л. Фейнберг // Вопросы философии. – 1997. – №7. – С. 54–62.

Сковорода Г. Повна академічна збірка творів [Текст] /

Г. Сковорода ; за ред. Л. Ушкалова. – Х. : Майдан, 2010. – 1400 с.

Философский энциклопедический словарь [Текст]. – М.

: Инфра – М., 1997. – 576 с .

Сизоненко В.Л. Математика Библии [Текст] /

В.Л. Сизоненко, М.И. Беленкова. – Штрих, 2001. – 304 с.

Омельчук Р. К. Фанатизм в свете онтологического

подхода к вере [Текст] / Р.К. Омельчук // Вопросы философии. –

– №4. – С. 25

Эпштейн М. Н. Религия после атеизма. Новые

возможности теологии [Текст] / М. Н. Эпштейн. – М. : АСТ –

пресс, 2013. – 416 с.


Переглядів анотації: 43
Завантажень PDF: 47 Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2014-10-03