Хронополітичний підхід до процесів політичної модернізації як новий аналітичний метод.

  • E. Aslanov Національна Академія Наук Азербайджану
Ключові слова: модернізація, хронополітіческій підхід, політична модернізація, політичний час, моделі розвитку, постмодерністка теорія.

Анотація

Аналізується новий хронополітичний підхід сучасної
теоретичної політології, стосовно до процесів політичної
модернізації. Автор підкреслює важливість застосування
цього підходу в національній політологічній науці. Вперше
робиться спроба переглянути політичну реальність
Азербайджану крізь призму нового наукового напрямку.
Також аналізується генезис і причини широкого
застосування нового методу в останньому десятилітті.
Роз’яснюється важливість дослідження політичної системи
з хронополітичної точки зору, де основним принципом є
фактор часу. Пропонується узагальнене розуміння сутності
хронополітичного знання, а також методологічних і
стратегічних принципів хронополітики.
У даній роботі новий науковий підхід застосовується не
тільки в теоретичному, але і в практичному аспектах до
процесів, що відбуваються в Азербайджані з урахуванням
фактора політичного часу.
З’ясовуються відмінності та переваги нового підходу
до інтегративної наукової концепції досліджень, стосовно
до динаміки політичної модернізації. У висновку
узагальнюються результати застосування нового
хронополітіческого підходу до сучасної національної
політичної історії та наводяться рекомендації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir. Elektron külliyyat:

çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr [Электронный

ресурс] / Heydər Əliyev. –1993-2013. – Режим доступа : http://

heydaraliyev. preslib. az/ musteq.html

Mehdiyev R. Azərbaycan - 2003-2008: reallığa çevrilən

qeyri-adi zaman (zaman və sürətə qısa fəlsəfi baxış) / R. Mehdiyev.

– Bakı, 2008.

Mehdiyev R. Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən:

Modernləşmə xətti / R. Mehdiyev. – Bakı, 2008.

Mehdiyev R. Zaman haqqında düşünərkən və elitanı

transformasiya edərkən: varislik və innovasiyalılıq. / R. Mehdiyev.

– Bakı, 2009.

Мехдиев Р. Десять лет, изменившие Азербайджан (2003-

/ Р. Мехдиев. – Москва, 2013.

Dark K. R. The Waves of Time: Long-Term Change in the

International Politics / K. R. Dark. – N.Y., 1998.

Mansbach R.W., Vasques J.A. In Search of Theory: New

Paradigm for Global Politics / R. W. Mansbach, J. A. Vasques. –

N.Y., 1981.

Modelski G. From Leadership to Organization: The Evolution

of Global Politics / G. Modelski // Journal of World Systems

Research. – 1995. – Vol.1. – №7.

Modelski G. Time, Calendars and International Relations:

Evolution of Global Politics in the 21st Century : paper presented at

the 37th annual convention of the International Studies Association

in San Diego, April 16-20, 1996 / G. Modelski.

Osborne P. The Politics of Time / P. Osborne // Radical

Philosophy. – 1994. – № 68.

Virilio Р. Strategy of Deception / Paul Virilio. – London :

Verso, 2000.

Virilio P. From Modernism to Hypermodernism and Beyond

/ Paul Virilio. – London : Sage, 2000.

Virilio P. Speed and Politics: An Essay on Dromology/ Paul

Virilio. – New York : Semiotext(e), 1977.

Virilio P. The Information Bomb / Paul Virilio. – London :

Verso, 2000.

Virilio P. Desert Screen: War at the Speed of Light / Paul

Virilio. – London : Continuum, 2002.

Wallerstein I. SpaceTime as the Basis of Knowledge. Keynote

address at Convergencia [Электронный ресурс] / I. Wallerstein //

World Congress of Convergence, Cartagena, Colombia, May 31-

June 5, 1997. – Режим доступа : http://binghamton.edu


Переглядів анотації: 78
Завантажень PDF: 82 Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2014-10-03