Ідеології та війни в сучасному світі: огляд актуальних проблем

  • V. Baranivskiy ІВО НАПН України (м. Київ)
Ключові слова: ідеологія, політика, війна, суспільство, українське суспільство, держава, право, іслам, християнство, Сполучені Штати Америки, країни Європейського Союзу, Україна.

Анотація

Висвітлено актуальні питання співвідношення ідеології та війни в сучасному світі. Зокрема, проаналізовано залежність політики від ідеології; проаналізовано сутність та потенційні загрози війн, що несуть сучасні ідеології Західного світу, Російської Федерації, а також сучасні релігійні ідеології: іслам та християнство. Показана роль силових і ненасильницьких засобів у світогляді і політиці буддизму та індуїзму.
Також висвітлено ідеологічні засади воєнної політики сучасної української держави, правові засади застосування нею збройного насилля для захисту інтересів українського народу, що сформульовані в Конституції України, інших державних та міжнародних документах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баранівський В.Ф. Релігієзнавчі проблеми військово-

соціального управління : моногр. / В.Ф. Баранівський, П.С.

Прибутько – К. : НУОУ ім.І.Черняховського, 2013. – 312с.

Воєнна доктрина України. Затверджена Указом

Президента України від 15 червня 2004 року № 648 (в редакції

Указу Президента України від 8 червня 2012 року, № 390/2012

Далай-лама: Концепція війни застаріла у взаємозалежному

світі [Електронний ресурс] / Інтерв’ю РІА «Новости», 30 грудня

р. – Режим доступу : http://dt.ua/WORLD/dalay-lamakoncepciya-

viyni-zastarila-u-vzayemozalezhnomu-sviti-134858_.

html – Заголовок з екрану.

Примуш М.В. Конфліктологія: Проблема насильства в

релігійних вченнях [Електронний ресурс] / М. В. Примуш. –

Режим доступу : http://studentam.net.ua/content/view/10628/86/

– Заголовок з екрану.

Рибаков Д. У чому путінська Росія 2014 наслідує кайзерівську Німеччину 1914: ідеологічні тенета мілітаризму [Електронний ресурс] / Дмитро Рибаков. – Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/news/editorial/read/53651 – Заголовок з

екрану.

Сенявская Е.С. Психология войны в ХХ веке: исторический

опыт России / Е.С. Сенявская. – М. : РОССПЭН, 1999. – 450с.


Переглядів анотації: 279
Завантажень PDF: 97 Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2013-10-03