Філософсько-антропологічний аналіз функцій моди

  • S. Betz Київський національний університет будівництва і архітектури
Ключові слова: мода, класифікація, функція, суспільство, культурні зразки.

Анотація

Розглянуто філософсько-антропологічні підходи щодо класифікацій функцій моди. Аналізовано специфіку функціонування моди і її вплив на сфери суспільного життя в період постіндустріалізму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Блумер Г. Американская социологическая мысль: тексты

/ под. ред. В.И. Добренькова. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 496 с.

Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного

поведения / А.Б. Гофман. – М. : Книжный дом Университет,

– 160 с.

Зиммель Г. Избраное. Созерцание жизни : в 2-х

т. / Г. Зиммель ; [пер. с нем. А.В. Драное, М.И. Левина,

И.И. Маханьков]. – М. : Юристь, 1996. – Т.2. – 607 с.

Килошенко М.И. Психология моды: теоретический и

прикладной аспекты / М.И. Килошенко. – СПб. : СПГУТ, 2001.

– 192 с.


Переглядів анотації: 57
Завантажень PDF: 90 Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2014-10-03