Комунікативна раціональність і контекстуальність аргументації

  • K. Dmytrenko Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
Ключові слова: комунікативна раціональність, критерії аргументації, Стівен Тулмін, універсальні вимоги валідності, Юрґен Габермас, життєсвіт, формальні світи валідності

Анотація

Ідея комунікативної раціональності, на якій Юрґен Габермас засновує свою теорію комунікативної дії, викликала довготривалі дискусії у філософії мови і соціальних науках. Хоча ця концепція була критикована за непослідовність, вона, втім, спричинила прогресивні зсуви у сучасній теорії мовленнєвих актів. Проте один із найсуттєвіших опонентів Габермаса належить до сучасної теорії аргументації, – йдеться про Стівена Тулміна та його працю «Використання аргументації». Компоненти аргументації поділяються на залежні і незалежні від контексту застосування. Тулмін доводить, що критерії доведення того чи іншого твердження варіюються від випадку до випадку відповідно до соціальних практик або інституцій, в яких має місце дискусія. На противагу цьому, Габермас висуває поняття комунікативної раціональності, заснованої на чотирьох універсальних вимогах валідності, які не залежать від контексту. Цю тезу критично проаналізовано у цій статті, як з теоретичного погляду, так і з погляду її наслідків для соціальної теорії.
Насамперед, комунікативна раціональність включає чотири відмінні концепції валідності без встановлення їхнього підпорядкування, і в цьому полягає її епістемологічна суперечність. По-друге, демонструється, що одночасне застосування універсальних вимог валідності у повсякденному житті призводить до нерозв’язних суперечностей, які не дозволяють ухвалити правильне рішення в тій чи іншій проблематичній ситуації. Нарешті, теза про життєсвіт як доповнювальне поняття до трьох формальних світів є сумнівною, враховуючи проблему «зіткнення культур» у пізньому капіталістичному суспільстві. Як наслідок, універсальні вимоги валідності Габермаса слід розглядати як концептуальні узагальнення, розроблені у відповідності до певних типів мовленнєвих актів і дискурсів. Ці принципи зберігають свою валідність лише окремо в обмежених сферах свого застосування і мають дуже обережно застосовуватись у повсякденній практиці як контрфактичні пресупозиції суб’єктів аргументації один щодо одного.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Beck U. The Cosmopolitan Vision / U. Beck ; [transl. by

Ciaran Cronin] – Cambridge : Polity Press, 2006. – 201 p.

Edgar A. Habermas: The Key Concepts / A. Edgar. – London,

NY : Routledge, 2006.

Eriksson O. A Generic Communication Model Based on

Habermas and Searle’s Versions of Speech Act Theory / O. Eriksson.

// Proceedings of the fourth International Workshop on the Language

Action Perspective on Communication Modelling / edited by G.

Goldkuhl, G. Lind, U. Seigerroth. – Copenhagen : 1999.

Goldkuhl G. The validity of validity claims: An inquiry into

communication rationality [Електронний ресурс] / G. Goldkuhl.

// Univ., Centrum för studier av människa, teknik och organisation,

– Режим доступу : http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/down

load?doi=10.1.1.218.2076&rep=rep1&type=pdf.

Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns /

Jürgen Habermas. – Frankfurt a. M. : Suhrkamp, 1981. – Bd. 1 :

Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. – 533

S. – (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft ; 1175).

Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns / Jürgen

Habermas. – Frankfurt a. M. : Suhrkamp, 1981. – Bd. 2 : Zur Kritik

der funktionalistischen Vernunft. – 641 S. – (Suhrkamp Taschenbuch

Wissenschaft ; 1175).

Habermas J. Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des

kommunikativen Handelns / Jürgen Habermas. – Frankfurt a. M. :

Suhrkamp, 1995. – 605 S. – (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft

; 1176).

Huntington S. The clash of civilizations and the remaking of

world order / S. P. Huntington. – New York : Simon & Schuster,

– 367 p.

Joas H. The Unhappy Marriage of Hermeneutics and

Functionalism / H. Joas // Communicative Action. Essays on Jürgen

Habermas’s The Theory of Communicative Action. / [ed. : Axel

Honneth, Hans Joas]. – Cambridge : The MIT Press, 1991. – P. 97—

Krüger H.-P. Communicative Action or the Mode of

Communication for Society as a Whole // Communicative Action.

Essays on Jürgen Habermas’s The Theory of Communicative

Action. / [ed. : Axel Honneth, Hans Joas]. – Cambridge : The MIT

Press, 1991. – P. 141–164.

Rienstra B., Hook, D. Weakening Habermas: The Undoing

of Communicative Rationality / B. Rienstra, H. Derek // Politikon. –

no. 3 (2006). – P. 313–339.

Schnädelbach H. The Transformation of Critical Theory

/ H. Schnädelbach // Communicative Action. Essays on Jürgen

Habermas’s The Theory of Communicative Action / [ed. : Axel

Honneth, Hans Joas]. – Cambridge : The MIT Press, 1991. – P.

–22.

Seel M. The Two Meanings of «Communicative Rationality»

: Remarks on Habermas’s Critique of a Plural Concept of Reason

/ M. Seel // Communicative Action. Essays on Jürgen Habermas’s

The Theory of Communicative Action / [ed. : Axel Honneth, Hans

Joas]. – Cambridge : The MIT Press, 1991. – P. 36–49.

Toulmin S. The Uses of Argument / S. Toulmin. – Cambridge

: Cambridge University Press, 1964. – 264 p.

Weber B. The Practicability of the Ideal Speech Situation /

B. Weber // Analytical Teaching. – Vol. 28, no.1 (2008). – P. 2–10.


Переглядів анотації: 613
Завантажень PDF: 130 Завантажень PDF: 49
Опубліковано
2014-10-03