Феноменологична редукція – когнітивна провокація чи руйнація нормативу в творчості Жоржа Перека

  • A. Dondiuk Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ)
Ключові слова: представлення, предметність, об’єктивний смисл, редукція, редукційність, інтенційність, плинність, об’єкт досвіду.

Анотація

Аналізується теми редукції, редукційного, когнітивного досвіду, інтенціонального в контексті теперішності у межах сучасного філософсько-антропологічного знання, його трансцендентальні виміри. Розглянуто творчість письменника Жоржа Перека, зокрема його фіксації та описання речових предметів без пошуку при тому їх само-смислової наповненості.
Досліджуються більш конкретні пізнавальні інтерпретацій редукційного,а водночас звертається увага на тему редукції як антропологічної проблеми часу, її соціокультурну змінюваність, соціокультурну універсальну практику.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bauman Z. Moral Blindness: The Loss of Sensitivity in Liquid

Modernity / Zygmunt Bauman, Leonidas Donskis. – Cambridge,

UK : Polity Press, 2013 – 218 p.

Marion J.L. Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heidegger et la phénoménologie / J.L. Marion. – Paris : PUF. 1989. – 320 р.

Делёз Ж. Складка. Складка. Лейбниц и барокко / посл. В.А. Подороги. пер. Б.М. Скуратова. – М. : изд. «Логос», 1997. – 264 с.

Кислова В. Предисловие переводчика/ Перек Жорж. Исчезание / пер. с фр. В. Кислова. – СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2004. - 400 с.

Perec G. Penser/Chasser / G. Perec – Hachette, Paris – 1985 – 185р.

Перек Ж. Человек который спит / пер. с фр. В. Кислов. – М. : Флюид, 2006. – 128с.


Переглядів анотації: 55
Завантажень PDF: 50 Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2014-10-03