Містичне і наукове в неоплатонічній концепції Ніколи Кузанського

  • O. Zaharchuk Національний гірничий університет
  • O. Yarosh Національний гірничий університет
Ключові слова: містика, Нікола Кузанський, Відродження, пізнання, Бог, апофатична теологія, ктафатична теологія.

Анотація

Розкривається проблема істини і істинності пізнання в контексті неоплатонічної концепції філософа Відродження Ніколи Кузанського, в контексті неоплатонічних вчень, що вплинули на неї. Розмірковується про роль розуму і інтуїтивно-нерозумового споглядання в процесі пізнання чуттєвого світу і Бога.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аляєв Г. Є. Філософський універсум С.Л. Франка [Текст] /

Г. Є. Аляєв. – К., 2002. – 368 с.

Гайденко П. П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой [Электронный ресурс] / П.П. Гайденко. – Режим доступа : http://www.philosophy.ru/library/gaid/02/0.html – Загл. с экрана.

Горфункель А. Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения / А. Х. Горфункель. – М. : «Мысль», 1977. – 359 с.

Дионисий Ареопагит Мистическое богословие [Электронный ресурс] / Дионисий Ареопагит. – Режим доступа : http://

ihtik.lib.ru/ philosbook_22apr2005_2013html – Загл. с экрана.

Кузанский Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Н. Кузанский. –

М. : Мысль, 1980. – Т. 1. – 488 с.

Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения [Электронный

ресурс] / А. Ф. Лосев. – Режим доступа : http://ihtik.lib.ru/

philosbook_22apr2005_3317html – Загл. с экрана.

Прокл Первоосновы теологии [Текст] / Прокл. – Тб., 1972. – 320 с.

Прокл Комментарии к «Пармениду» Платона [Текст] /

Прокл. – СПб., 2006. –896 с.

Штайнер Р. Мистика на заре духовной жизни нового времени. Философия свободы [Текст] / Р. Штайнер. – М.; С.Пб., 2000. – 682 с.


Переглядів анотації: 70
Завантажень PDF: 46 Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2014-10-03