Розум як інструмент пізнання та впорядкування дійсності: його властивості

  • V. Kaluga Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: розум, конфлікт, пізнання, сумнів, внутрішній діалог

Анотація

В сучасній науково-світоглядній парадигмі сформувалося переконання, що розум є ключовою властивістю людини та провідним засобом пізнання, на основі якого формується об’єктивна картина світу та відбувається накопичення знань. Проте досвід свідчить, що розум не такий вже й «всесильний», а навпаки завдає чимало клопотів людині. Зокрема раціонально центрована істота, тобто Homo Sapiens вилучила себе зі Всесвіту, перемістивши в штучний світ.
Людський розум також є джерелом постійних сумнівів, конфліктів, розчарувань. Будучи сполученим з множинністю як атрибутом людського буття або обставиною становища людини за Х. Арендт, розум обтяжує намагання людини відбутися як унікальна істота, спонукаючи людину коритися численним обмежуючим і регламентуючим факторам її приватного, а тим більше соціального існування. Відповідно, лише осягаючи природу розуму шляхом осмислення його проявів, можливо віднайти дієві шляхи до подолання перманентної кризи, в якій перебуває сучасна людина.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Еліаде М. Священне і мирське. Міфи, сновидіння і містерії.

Мефістофель і Андрогін [Текст] // Окультизм, ворожбитство та

культурні уподобання / М. Еліаде ; пер. Г. Кьоран, В. Сахно. – К. :

Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 592 с.

Кант И. Лекции по этике [Текст] / И. Кант ; пер. А. К. Судаков, В. В. Крылова ; общ. ред., сост. и вступ. ст. А. А. Гусейнов. – М. : Республика, 2000. – 431 с.

Кастанеда К. Сочинения [Текст] / К. Кастанеда. – К. : София, 1995. – Т. 7–8 : Т. 7 : Огонь изнутри ; Т. 8 : Сила безмолвия. – 1995. – 411 с.

Кастанеда К. Сочинения [Текст] / К. Кастанеда. – К. : София, 1995. – Т. 11 : Колесо времени. – 178 с.

Ошо Р. Осознанность: Ключи к жизни в душевном равновесии [Текст] / Р. Ошо ; пер. с англ. К. Семенов. – М. : АСТ, 2010. – 221 с.

Уилсон К. Паразиты сознания [Текст] / К. Уилсон ; пер. с англ. А.М. Михайлов. – Х. : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2004. – 277 с.

Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени

[Текст] / М. Хайдеггер ; Центрально-Европейский ун-т, Программа «Translation Project». – Томск : Водолей, 1998. – 383 с.

Arendt H. Lectures on Kant’s Political Philosophy [Text] / H.

Arendt ; ed. by R.Beiner. – The University of Chicago Pres, Chicago,

– 263 p.


Переглядів анотації: 578
Завантажень PDF: 111 Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2014-10-03