Злочин і злочинець у культурних рефлексіях детективного жанру

  • G. Krapivnyk Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Ключові слова: детективний жанр, злочин, злочинець, покарання, екзистенціальний, норма, справедливість, віра.

Анотація

Досліджуються концепти злочину і злочинця в просторі детективного жанру. Показано, що вони, як одні з центральних в таких художніх текстах, надають можливість прослідкувати психологічні, соціальні, антропологічні мотиви, що спонукають людину до скоєння злочинів. Виявлено, що детективна формула є екзистенціальною за своєю сутністю, а подія злочину представляє собою крок за межу, встановлену релігійно-моральними і правовими нормами. В ході сприйняття текстів вказаного жанру реципієнт відчуває впевненість в тому, що ці норми є, тим не менш, непохитними, справедливість буде встановлено, а злочинця покарано

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Горелов А.А. Эволюция культуры и экология [Текст] /

А.А.Горелов. – М. : Институт философии РАН, 2002. – 245 с.

Giddens Anthony Lecturer Guide, Sociology – 7th Edition,

chapter 21, Crime and Deviance. Polity Press, 2013.

Бачинин В.А. Достоевский: метафизика преступления

(художественная феноменология русского протомодерна)

[Текст] / В.А. Бачинин. – СПб.: Издательство С.-Петербургского

университета, 2001. – 407 с.

Ерофеев В. Маркиз де Сад, садизм и ХХ век [Текст]

/ Ерофеев В.В. // В лабиринте проклятых вопросов. – М. :

Советский писатель, 1990

Барт Р. Сад, Фурье, Лойола [Текст] / Ролан Барт ; пер. с

франц. Б.М.Скуратова. – М. : Праксис, 2007. – 256 с. – (Серия:

Культурная политика)

Вульф Кристоф Антропология: История, культура,

философия [Текст] / пер. с нем. Г. Хайдаровой. – СПб. : Изд-во

С.-Петерб. ун-та, 2008. – 280 с.

Сабиров В.Ш. Идея спасення в русской философии

[Текст] / В.Ш. Сабиров, О.С. Соина. – СПб. : Дмитрий Буланин,

– 272 с.

Аскольдов С. Религиозно-этическое значение

Достоевского [Текст] / С. Аскольдов // Статьи и материалы : сб.

/ Ф.М. Достоевский ; ред. А.С. Долинина. – М. – Л. : изд-во

Мысль, 1922.

Лэнгле А. Эмоции и экзистенция : 2-изд., стереотипное :

пер. с нем. [Текст] / Лэнгле Альфрид. – Х. : Изд-во Гуманитарный

центр, 2011. – 332 с.

Энгельгардт Б.М. Идеологический роман Достоевского

[Текст] / Б.М. Энгельгардт // Статьи и материалы : сб. II / Ф.М.

Достоевский ; ред. А.С. Долинина. – М. – Л. : Мысль, 1924.

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского

[Електронний ресурс] / М.М. Бахтин. – Режим доступу : http://

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Baht_PrPoet/ – Заголовок

з екрану.

Попов И. Культуры точка NET [Текст] / Игорь Попов.

– М. : Книгоноша, 2013. – 197 с. – (Серия Национальные

евангельские авторы)


Переглядів анотації: 83
Завантажень PDF: 179 Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2014-10-03