Соціально-філософська рефлексія феномену споживання

  • E. Serdyuk Бердянський університет менеджменту і бізнесу
Ключові слова: суспільство споживання, Постмодерн, споживання, оніоманія, постіндустріальний капіталізм, споживацька культура, ідентичність, споживацька свобода.

Анотація

Постіндустріальне суспільство – це суспільство масового споживання, яке виступає у якості сталої форми організації соціального життя, набуває рис соціального інституту, перетворюючись на процес і форму відтворення соціальності.
Споживання докорінним чином змінює соціальні відносини: воно стає універсальним суспільним інструментом модифікації сучасних стилів поведінки, образу життя і типу особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Веблен Т. Теория праздного класса [Текст] / Торстейн Веблен ; пер. с англ. С.Г. Сорокиной. – М. : «Прогресс», 1984. – 336 с.

Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество [Текст] / Джон Гэлбрейт ; пер. с англ. Д. Травина. – М. : ООО «Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига» ; СПб. : Terra Fantastica, 2004. – 602 с.

Дебор Г. Общество спектакля [Текст] / Ги Дебор ; пер. с

франц. С.Офертаса и М.Якубович. – М. : Издательство «Логос»,

– 224 с.

Тоффлер Э. Третья волна [Текст] : пер. с англ / Элвин

Тофлер. – М. : АСТ, 2010. – 784с.

Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и

общества [Текст] / З. Бауман ; пер. с англ. М.Л. Коробочкина. –

М. : Издательство «Весь Мир», 2004. – 188 с.

Бауман 3. Текучая современность [Текст] / З. Бауман ; пер.

с англ., под ред. Ю.В.Асочакова. – СПб : Питер, 2008. – 240 с. .

Бауман З. Свобода [Текст] / З. Бауман ; пер. с англ. Г. Дашевского, предисл. Ю.Левады. – М. : Новое издательство, 2006. – 132 с.

Бодрийар Ж. Общество потребления. Его мифы и

структуры [Текст] / Жан Бодрийар ; пер. с фр., послесл. и

примеч. Е.А. Самарской. – М. : Республика; Культурная

революция, 2006. – 269 с.

Бодрийар Ж. Прозрачность зла [Текст] / Ж. Бодрийяр ; пер. с фран. Л. Любарской и Е.Марковской. – М. : Добросвет, 2000. – 258 с.

Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления

[Текст] / Ф. Джеймисон // Хрестоматия по социальной

философии. – Минск : БГУ, 2010. – С. 169–186.

Уэльбек М. Мир как супермаркет [Текст] / М. Уэльбек ;

пер. с франц. Н. Кулиш. – М.: Ad Marginem, 1998. – 155 с.


Переглядів анотації: 320
Завантажень PDF: 152 Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2014-10-03