Віра як об’єкт філософського дискурсу

  • I. Solomaha Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка
Ключові слова: релігійна віра, цінність, Бог, абсолютне пізнання, філософська віра.

Анотація

Розглянуто віру як складову безумовного, граничного досвіду, як форму абсолютного знання. Виявлено сутнісні особливості релігійної віри як філософського феномену, з одного боку, як етичної цінності, яка конструює духовний простір соціуму, а з іншого – як взаємозв’язку між вірою та знанням як складовими пізнавальних можливостей людини. Зазначається, що релігійна віра, спрямовуючись на осягнення Бога, синтезує як елементи екзистенції, так і ідею трансцендентного.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гегель Г. В.-Ф. Философия религии [Текст] : в 2-х т. /

Г.В.Ф.Гегель. – М. : «Мысль», 1975. – Т. 1. – 532 с.

Ильин И. Путь духовного обновления [Электронный

ресурс] / Иван Ильин. – Режим доступа : http://www.paraklit.org/

sv.otcy/I.Iljin/I.Iljin – Загл. с экрана.

Кант И. Религия в пределах только разума [Текст] / И.

Кант // Трактаты. – СПб : «Наука», 1996. – С. 259–424.

Кьеркегор С. Страх и трепет [Текст] / Серен Кьеркегор; пер. Н.В. Исаевой и С.А. Исаева. – М. : Республика, 1993. – С.15–112.

Франк С.Л. С нами Бог. Три размышления [Текст]

/С.Л.Франк // Духовные основы общества. – М. : Республика,

– С. 217–404.

Фрейд З. Вступ до психоаналізу [Текст] / Фрейд Зігмунд. –

К. : Основи, 1998. – 709 с.

Юм Д. Трактат о человеческой природе, или Попытка

применить основанный на опыте метод рассуждения к

моральным предметам [Текст] / Д.Юм // Сочинения : в 2 т. – М.

: Мысль, 1966. – Т. 1. – С. 77–788.

Ясперс К. Философская вера [Электронный ресурс] / Карл

Ясперс. – Режим доступа : http://www.krotov.info/libr_min/28_

ya/sp/pers_1.htm. – Загл. с экрана.


Переглядів анотації: 99
Завантажень PDF: 50 Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2014-10-03