Соціальне вчення св. Августина – вартості земного порозуміння й шляхи до ідеальної спільності

  • O. Turenko Донецький юридичний інститут МВС України
Ключові слова: соціальна доктрина, св. Августин, родина, мова, місто, народ, держава, порозуміння.

Анотація

Виявляється соціальна доктрина св. Августина, її ключові елементи та консолідуючи принципи. Трактування мислителем соціальної реальності є завершеною теологічною системою, яка спрямовує індивіда і людські спільності до активної реалізації трансцендентної мети. Включений в рух історії соціум, трактувався як динамічна цілісність, заданість якої хоч і визначена Богом, але в цьому просторі вільно виявляються індивідуальні і колективні рішення.
Кожний соціальний елемент (родина, місто, народ, держава) затверджують свої аксіологічні вартості – мету життя, і цим формують шлях до уявленої ідеальної спільності, або навпаки. Консолідуючим принципом суспільних елементів в августиніанстві виступає любов, трансцендентна мета, природний закон, колективне порозуміння. Виразним прикладом ідеальної консолідації всіх соціальних елементів св. Августин бачить у мові народу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура

Запада [Текст] / Жак Ле Гофф ; пер. с франц. С. В. Чистяковой

и Н. В. Шевченко ; под ред. В. А. Бабищева. – Екатеринбург :

Изд-во Урал. ун-та, 2000. – 328 с.

Дюмон Л. Модифицированный взгляд на наши истоки: христианские начала современного индивидуализма [Текст] / Луи Дюмон // Ретроспективная и сравнительная политология. Публикации и исследования. – Вып. I. – М. : Наука, 1991. – С. 76–104.

Маєр Г. Августин [Текст] / Ганс Маєр // Класики

політичної думки від Платона до Макса Вебера : пер. з нім. – К.

: Тандем, 2002. – 584 с. – С. 73–101.

Козеллек Р. Минуле майбутнє. Про семантику історичного

часу [Текст] : пер. з нім. / Райнгарт Козеллек. – К. : Дух і літера,

– 380 с.

Бойченко І. В. Філософія історії [Текст] : підручн. / І. В.

Бойченко. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 723 с.

Августин Блаженный О граде Божием [Текст] / Блаженный

Августин. – Мн. : Харвест, М. : АСТ, 2000. – 1296 с.

Ильин И. А. Путь духовного обновления [Текст] / Ильин

И. А. // Сочинения в 2-х т. – Том 2. Религиозная философия. –

М. : «Медиум», 1994. – 576 с.

Елштайн Дж. Б. Громадський чоловік, приватна жінка.

Жінка у соціальній і політичній думці [Текст] / Джін Бетке

Елштайн. – К. : Видавничий дім «Альтернативи», 2002. – 344 с.

Карась А. Філософія громадянського суспільства в

класичних теоріях і неокласичних інтерпретаціях: Монографія

[Текст] / Анатолій Карась. – К. ; Львів : Видавничий центр ЛНУ

ім. Івана Франка, 2003. – 520 с.

Бл. Августин. О порядке [Текст] // Августин Блаженный. Энхиридион, или о вере, надежде и любви. / Августин Блаженный. – К. : «УЦИММ-ПРЕСС» – «ИСА», 1996. – 413 с. – С. 98–156.


Переглядів анотації: 57
Завантажень PDF: 54 Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2014-10-03