Соціально-політичні паралелі тюркського та перського суспільства

  • N. Bilokopytova Запорізький національний університет
Ключові слова: концептосфера цінності, співвідношення Ісламського і Західного, категорія «цінність», кластеризація економіки, структура суспільства, Іранський режим, секулярна традиція Туреччини, правляча еліта Туреччини.

Анотація

Розглянуто ключові соціально-політичні аспекти, що характеризують сьогодення тюркської та перської соціальності.
Необхідність такого дослідження пов’язане з філософською проблемою соціального керування. Автором визначається система основних аксіологічних констант, що описують ціннісний світ тюркського та перського буття в цілому: економічне, політичне, релігійне, культурне; виявлено загальні та специфічні риси концепту в тюркомовній та перськомовній картинах світу, які мають прояв на рівні контекстуальних смислів

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Стасевич В. П. Культура як аксіологічний феномен буття

(соціально-філософский аналіз природи та ієрархії культури)

[Текст] : дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / В. П. Стасевич. –

Донецьк, 2004. – 166 с.

Гегель Г. Философия права [Текст] / Г. Гегель. – М. :

Мысль, 1990. – С. 270.

Социальная структура [Электронный ресурс]. – Режим

доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_структура. –

Загл. с экрана

Türkdoğan O. Osmanlı’dan Günümüze Türk Toplum Yapısı /

O. Türkdoğan. – İstanbul : Çamlıca Yayınları, 2002/

Türkdoğan O. Çağdaş Türk Sosyolojisi / O. Türkdoğan. –

İstanbul : Turan Yayıncılık, 1995.

Ханна П. Второй мир [Текст] / Центр исследований

постиндустриального общества ; вступ. статья В.Л. Иноземцева.

– М. : Издательство «Европа», 2010. – 616 с., С. 70.

Cohen A. Washington concerned as Turkey is leaving the

West [Электронный ресурс] / A. Cohen // Hürriyet Daily News.

01.2011. – Режим доступа : http://www.hurriyetdailynews.

com/n.php?n=washington-concerned-as-turkey-leaving-thewest-

-01-09. – Загл. с экрана

Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. Мир и Запад

/ Арнольд Дж.Тойнби. – М. : Астрель, 2011. — 318 с., С. 183.

Экономика Турции [Электронный ресурс]. – Режим

доступа : http://www.gmu-countries.ru/asia/turkey/economy.html

– Загл. с экрана

Луис Б. Ислам и Запад [Текст] / Бернард Луис. – М. : Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2003. – 320 с., С. 215.

Раков В. М. Либеральная политическая философия и

христианство [Текст] / В.М. Раков // Политический альманах

Прикамья. – Вып. 5. – Пермь, 2005. – С. 246.

Памук О. Город воспоминаний [Текст] / О. Памук ; пер. с

турецк. М. Шаров и Т. Маликов. – М., 2006. – С. 154–174.

Проблемы иранского общества, опубликовано 17.12.2013

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://voprosik.net/

problemy-iranskogo-obshhestva/ © питаннячко – Загл. с экрана

Дугин А. Д. Ось Москва – Тегеран [Текст] / А. Д. Дугин

// Геополитика. Информационно-аналитическое издание. –

Выпуск VII, Тема выпуска: ИРАН. – М. :2011. – 116 стр., С.11.

Савин Л. В. Иран и Япония: взаимозависимость атомной

энергетики и политики [Текст] / Л. В. Савин // Геополитика.

Информационно-аналитическое издание. – Выпуск VII, Тема

выпуска: ИРАН. – М. :2011. – 116 стр., С.32.

Гулевич В. Нюансы ирано-турецкой политики на Ближнем

Востоке, 17.05.2011 [Электронный ресурс] / В. Гулевич. – Режим

доступа : http://www.geopolitica.ru/Articles/1237/. – Загл. с экрана

Bardakoğlu A. Religion and Society [Text] / A. Bardakoğlu //

New Perspectives from Turkey. – P. 145.


Переглядів анотації: 48
Завантажень PDF: 39 Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2014-10-03