Проблема Гібралтару в іспано-британських відносинах та шляхи її врегулювання

  • R.-M. Blazhyyevska Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ключові слова: Гібралтар, Іспанія, Велика Британія, Європейський Союз, територіальний спір.

Анотація

Розглянуто проблему Гібралтару в контексті іспано-британських відносин. Проаналізовано бачення Іспанією та Великобританією даної проблеми та можливі варіанти її вирішення. Визначено ставлення мешканців Гібралтару до можливої зміни суверенітету. Розглянуто роль Європейського Союзу у врегулюванні кризових ситуацій навколо Гібралтару.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Голос Росии. Гибралтар: осада до последнего магота.

11.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rus.

ruvr.ru/2013_11_22/Gibraltar-osada-do-poslednego-magota-2550/

– Заголовок з екрану.

Кощій Ю. В. Ґенеза проблеми Гібралтару в іспано-британських відносинах [Текст] / Ю. В. Кощій // Університет. Історико-філософський журнал. – №5 (19). – вересень-жовтень 2007. –

С. 90–101.

Кузнецова М. В. Проблема Гибралтара в испано-

британских отношениях в начале ХХI века : автореф. дис.

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.03

[Електронний ресурс] / М. В. Кузнецова. – Москва, 2014. –

Режим доступу : http://www.mgimo.ru/files2/y03_2014/249207/

kuznetzova_autoref.pdf – Заголовок з екрану.

Мамедова Л. К. Британская позиция по Гибралтару

[Електронний ресурс] / Л. К. Мамедова. – Режим доступу : http://

www.riss.ru/analitika/1988-britanskaya-pozitsiya-po-gibraltaru#.

U4-UAfl_td4– Заголовок з екрану.

Лук’янов О. П. Проблема Ґібралтару в зовнішній політиці

Іспанії, 1963 - 1985 рр. [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 / О. П. Лук’янов ; Східно-

укр. нац. ун-т ім. В.Даля. - Луганськ, 2003. – C. 13

Лесіва Н. Еволюція проблеми Гібралтару в другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст [Електронний ресурс] / Н. Лесіва. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/33905/27-Lesiva.pdf?sequence=1 – Заголовок з екрану.

Chief minister speaks at the Council on foreign relations. 7th

october 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://

elpais.com/descargables/2013/10/10/dc8fb2d7b6b6335f1c4e29aab

cb4eed3.pdf– Заголовок з екрану.

Gibraltar Companies Ordinance. Government

of Gibraltar, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://882fe31f29e7fd8c9adab447e7f1eed2117ba41e7c09f22d2c1c.

r12.cf3.rackcdn.com/Gibraltar%20Companies%20Ordinance%201.pdf– Заголовок з екрану.

M. Kaniewska. Wiele hałasu o Skałę czyli gdzie dwóch się

bije tam wszyscy tracą [Електронний ресурс]. – Режим доступу

: http://blog.centruminicjatyw.org/2013/08/31/wiele-halasu-o-skaleczyli-

gdzie-dwoch-sie-bije-tam-wszyscy-traca/ – Заголовок з екрану.

RT Actualidat ¿Por qué España reclama Gibraltar? Motivos

de tensión con Reino Unido [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://actualidad.rt.com/actualidad/view/102586-espanagibraltar-tension-reino-unido – Заголовок з екрану.


Переглядів анотації: 198
Завантажень PDF: 125 Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2014-10-03