Війна як засіб формування ідентичності

  • O. Vasylchenko Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
Ключові слова: міжнародні відносини, конфлікт, конфліктна свідомість, війна, ідентичність.

Анотація

Розглядається феномен війни як прояв міжнародних відносин. Досліджується вплив згаданої міжнародної трансакції на формування, розвиток та консолідацію суб’єктної ідентичності на індивідуальному, груповому та національному
рівнях. Здійснюється спроба виокремлення оперативного підходу до конфліктів та війн як їх крайніх проявів з метою досягнення конструктивних цілей сторін.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Капітоненко М. Г. Міжнародні конфлікти [Текст] : навч.

посіб. для студ. вищ. навч. закл./ М.Г. Капітоненко. – К.Либідь,

– 352 с.

Дойч М. Разрешение конфликта (конструктивные и

деструктивные процессы) [Электронный ресурс] / М. Дойч. –

Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/

Konflikt/05.php – Загл. с экрана

Міжнародні системи і глобальний розвиток [Текст]

: підручник / кер. авт.колективу О. А. Коппель ; за ред. Л. В.

Губерського, В. А. Манжоли. Київ.: Видавничо-поліграфічний

центр «Київський університет», 2008.- 606 с.

Козловець М.А. Феномен національної ідентичності:виклики глобалізації:Монографія [Текст] / М.А.Козловець // Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – 558 с.

Гришина Н. В. Психология конфликта [Текст] / Н.В.

Гришина. – Спб. : Питер, 2008. – 2-е изд. – 544 с.

Козер Л. Функции социального конфликта [Текст] /

Л.Козер. – М. : «Идея-Пресс», 2000. – С. 50–110.

Козер Л. Завершение конфликта конфликта. Очерк

[Электронный ресурс] / Л.Козер. – Режим доступа : http://

socioline.ru/_seminar/library/misc/kozer.php – Загл. с экрана

Sun Tzu The Art of War [Text] / Sun Tzu. – Moscow : Military

literature, 1958.


Переглядів анотації: 60
Завантажень PDF: 94 Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2014-10-03