Інституційний дизайн лобізму в умовах демократії

  • O. Vinnychuk Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Ключові слова: лобізм, інститут лобізму, групи інтересів, відомче лобіювання, іноземне лобіювання, інституційний дизайн лобізм.

Анотація

Охарактеризовано інституту лобізму в умовах демократії. Розкрито сутність поняття «лобізм» в різних інтерпретаціях та ґенезу його розвитку. Проаналізовано види, зміст лобізму та специфіку лобістської діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бакун Л. А. Группы в политике. К истории развития

американских теорий [Текст] / Л. А. Бакун // Полис. – № 1. –

– С. 162–167.

Большой энциклопедический словар [Електронний

ресурс]. – Режим доступа : http://www.announcement.ru/enc_

letter/bse_590_36142_367_1.html. – Заголовок з екрану.

Виговський Д. Суть лобізму як категорії політичної науки

[Текст] / Д. Виговський // Українська національна ідея: реалії та

перспективи розвитку. – 2008. – Вип.20 – С. 42–48.

Ганжуров Ю. Парламентське лобіювання в контексті

політичної комунікації [Текст] / Ю. Ганжуров // Політичний

менеджмент. – 2005. – № 4 (13). – C. 50–62.

Євгеньєва А. Проблема законодавчого регулювання

лобістської діяльності [Електронний ресурс] / А. Євгеньєва. –

Режим доступу : http://www.parlament.org.ua/index.php?action

Заголовок з екрану.

Лепехин В. А. Лоббизм [Текст] / В. А. Лепехин // Власть. –

– № 2,3. – С. 21–28.

Любимов А. П. Классификация видов лоббизма.

Материалы к международному «круглому столу» в МГЮА

[Текст] / А. П. Любимов – М. : АНО КиАЦ «Россия-США: 21

век», 1999. – 104 с.

Морозов С. П. Лоббирование как явление в политическом

процессе [Електронний ресурс] / С. П. Морозов. – Режим

доступа : http://www.dialogvn.ru/uk/2002/n03/s02-3-01.htm. –

Заголовок з екрану.

Одінцова О. Цивілізований лобізм як форма боротьби з корупцією [Текст] / О. Одінцова // Право України. – 2006. – №6. – С. 110–114.

Тихомирова Є. Лобізм як складова міжнародного PR [Текст] / Є. Тихомирова // Політичний менеджмент. – 2005. – №1 (10). –

С. 143–151.

Ц вих В. Ф. Сучасні підходи для визначення сутності та межі функціонування груп інтересів (тиску) [Текст] / В. Ф. Цвих // Людина і політика. – 2002. – №1. – С. 41–53.

Шамхалов Ф. И. Лоббизм во взаимодействиях государства и бизнеса (материалы к лекциям и семинарам) [Текст] / Ф.И. Шамхалов // Российский экономический журнал –1999 – № 1. – С. 147–156.


Переглядів анотації: 93
Завантажень PDF: 132 Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2014-10-03