Політичні наслідки громадянських війн: проблеми класифікації

  • S. Vovk ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Ключові слова: громадянська війна, наслідки громадянських війн, класифікації політичних наслідків.

Анотація

Громадянська війна спричиняє вплив на політичну сферу держави, окремого регіону й світу, що знаходить свій прояв у складному механізму наслідків внутрішньої війни. Огляд підходів до класифікації політичних наслідків надає
можливість відтворити найбільш повну картину масштабу, глибини та тривалості позитивних чи негативних факторів післявоєнного розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Булавин В. Социально-политические последствия

локальных войн и военных конфликто [Текст] : дис. …кандидата

филос. наук : 09.00.02 / Валерий Дмитриевич Булавин. – М. :

РАН Институт Африки, 1984. – 196 с.

Жиляев М. Социально-философский анализ последствий войн и военных конфликтов ХХ века [Текст] : дис. …кандидата филос. наук : 09.00.01 / Мак Леонардович Жиляев. – М., 1996. – 174 с.

Сірий С. Сергій Володимирович Соціально-політичний контекст локальних війн і воєнних конфліктів в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 23.00.04 / Сергій Володимирович Сірий. – К., 2008. – 20 с.

Френкель М. Гражданская война в Либерии (1989 – 1997)

[Текст] / М. Френкель // Мировая экономика и международные

отношения. – 1998. – № 7. – С. 102–109.

Бабицкий А. Международные аспекты гражданской войны в Испании (1936 – 1939 рр.) в контексте внешней политики германии и Италии [Текст] : дис. …кандидата ист. наук : 07.000.03 / Александр Григорович Бабицкий. – Тамбов, 2009. – 211 с.

Токарев А. Возникновение Национального фронта освобождения Анголы и его участие в антиколониальной борьбе и гражданской войне в Анголе [Текст] : дис. …кандидата ист. наук : 07.000.03/ Андрей Александрович Токарев. – М., 2003. – 212 с.

Турчин В. Инерция страха. Тоталитаризм и социализм

[Текст] / В. Турчин. – Нью Йорк : Хроника, 1978. – 295 с.

Шаповалов И. Формирование правосознания в советской

России в 1917 – 1920 гг. (уголовно-правовой аспект) [Текст] :

дис. …кандидата юрид. наук : 12.00.01 / Иван Александрович

Шаповалов. – М., 2009. – 227 с.


Переглядів анотації: 49
Завантажень PDF: 64 Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2014-10-03